Vitamin A kopplad till minskad dödlighet, lägre sjuklighet och minskad risk för synproblem hos barn

En systematisk genomgång och meta-analys utförd på 43 olika studier från 215 633 barn, visar att oralt tillskott med vitamin A hos barn 6 månader till 5 års ålder, var associerade med ett stort antal hälsovinster. De barn som fick tillskott med vitamin A erhöll 24 procents minskning av dödlighet, 28 procents minskning av dödligheten i samband med diarré, minskad förekomst av diarré, minskad förekomst av mässlingen, minskad förekomst av synproblem, inkluderat nattblindhet och xerophtalmia.

I 3 av de undersökta 43 studierna påfanns en ökad risk för kräkning under de två första dagarna som tillskottet gavs till barnen.  
  
Reference:”Vitamin A supplements for preventing mortality, illness, and blindness in children aged under 5: systematic review and meta-analysis,” Mayo-Wilson E, Imad A, et al, BMJ, 2011 Aug 25; 343: d5094. (Address: Centre for Evidence-Based Intervention, Department of Social Policy and Intervention, University of Oxford, Barnett House, Oxford OX1 2ER, UK).

www.rawfood-kost.se
www.d-vitamin.biz
www.kosttillskott-guiden.net
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.naturmedicin-guiden.se
www.kostkoll.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.gravidkost.se