Utbildning till barnmorska minskade dödsfall i barnsäng!

Visste du att det länge fanns ett motstånd till barnmorskor och deras insatser inom läkevården. Barnmorskan skulle förlösa den gravida kvinnan och kalla på hjälp från läkare, först om det är nödvändigt och fick inte utföra egna ingrepp.

Innan barnmorskorna fick den utbildning som behövdes för det arbete som de utför idag, så fanns det kvinnliga doulas som vakade vid den gravida kvinnans sida. Detta ifrågasattes på grund av deras brist på kompetens inom medicin, samtidigt som deras insats var stor gällande vårdandet. 1663 bildades Collegium medicum, som hade som avsikt att öka kunskap och vetenskap inom förlossningsvården. De utbildade och examinerade barnmorskorna ställdes sedan under manlig medicinsk kontroll, vilket var början på de positioner som även återfinns inom dagens förlossningsvård.  

Mellan år 1751 och 1900 avled cirka 77 000 kvinnor i barnsäng i Sverige och ett regelverk kring förlossningsvården växte fram under 1700- och 1800-talet. Efter dessa regler infördes fick inga kvinnor utan formell, vetenskaplig utbildning finnas med som barnmorska under en förlossning, vilket löd under en “kvacksalveriparagraf” som skapdes år 1777.

Utbildningar till barnmorska, fanns främst i storstäderna från mitten av 1800-talet och år 1829 infördes regler som tillät barnmorskor att använda förlossningsinstrument även om en läkare ej fanns närvarande. Detta gällde endast om det var yttersta nödfall.

Barnmorskor som yrkeskår, blev en del av den svenska sjukvården och år 1935 var det år, som det föddes det lika många barn på sjukhus som i hemmet. Från början på 1960-talet, skedde de flesta förlossningar på sjukhus, vilket minskade fall av dödssäng markant.

Källa: www.fof.se

www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.elitkoll.se
www.friskabarn.se