Signalsubstanser: Förhöjda värden på 5-HIAA vid kost och kosttillskott

5-HIAA, 5-hydroxiindolättiksyra, är en metabolit av signalsubstansen serotonin via enzymet Monoamine Oxidase (MAO). När man har besvär med serotoninproduktionen, så kan det således vara rimligt att även undersöka 5-HIAA. HIAA bör mätas i ett urinprov, för att undersöka serotoninets nedbrytningsprodukt. 5-HIAA bör inte mätas i serum, då serummätning störs av  njurinsufficiens med förhöjda värden på kreatinin. Vid mätning av 5-HIAA bör alla serotoninrelaterade tillskott undvikas, såsom tryptofan, 5htp och tryptofanrika födoämnen. Även stimulanshöjare såsom nikotin och alkohol.

Mätning av 5-HIAA kan användas vid övervakning av karcinoida tumörer, men även för att närmare undersöka lågt eller högt serotonin som orsakar besvär hos patienten. Det man kan se ur ett funktionsmedicinskt perspektiv är MAO-enzymets aktivitet, vilket gör att man får en uppskattning om varför serotonin inte ligger korrekt.

10% av karcinoida tumörer, främst de som finns i mag -tarmkanalen och som påverkar levern, producerar tillräckligt med serotonin för att orsaka symtom, såsom att ansiktet rodnar, besvär med diarré, ökad puls eller svårighet att andas.  Denna frisättning av serotonin som orsakar karsinoidsyndrom frigörs kontinuerligt eller intermittent och leder således till ökade mängder 5-HIAA i blodprov och urinprov.

En förhöjd 5-HIAA-nivå motsvarar dock inte nödvändigtvis carcinoidtumör, eftersom många ämnen kan påverka kroppens 5-HIAA-nivåer. Alla patienter med förhöjt 5-HIAA bör genomgå en noggrann utvärdering där man ser över kosten, eventuella kosttillskott och medicinering som ger ökade nivåer av serotonin och 5-HIAA. Det är också viktigt att känna till att serotonin ofta ligger högt vid akut stress (innan det blir lågt pga långvarig stress), eller om man felmedicineras med SSRI. Det är vanligt med det sistnämnda, att serotonin ligger högt pga man får SSRI-preparat utan att ha ett behov av det. Det kan exempelvis vara så att du har besvär med den cykel där dopamin, noradrenalin och adrenalin ingår, och därför har tendens till oro och ångest. Om du då får ett SSRI-preparat utan mätning av signalsubstanser, så kan ditt serotonin istället bli för högt eftersom det inte är där problemet ligger. Man bör således ALLTID mäta signalsubstanser innan man behandlar serotonin eller andra signalsubstanser, för att vara helt säker på att man behandlar rätt. 5-HIAA kan även ligga högt i urinprov vid malabsorption vid exempelvis celiaki. Man bör även se över hela serotonincykeln med konverteringsämnen såsom magnesium, zink, B-vitaminer (B2, B3, B6 och folat) samt bakteriestammen e.coli som krävs för konvertering av serotonin och melatonin.

Födoämnen som höjer 5-HIAA bör undvikas inför provtagning av signalsubstanser där 5-HIAA ingår. Detta på grund av att de är tryptofanrika och på så vis ökar kroppens serotoninnivåer. De födoämnen som bör undvikas är frukt överlag, bananer, ananas och ananassaft, avokado, kiwi, äggplanta/aubergine, tomater (inkl. tomatrelaterade produkter), plommon och nötter (särskilt valnötter).  Läkemedelsbaserade preparat som kan höja värden av 5-HIAA är acetaminofen, koffein, efedrin, diazepam (Valium®), fluorouracil, glycerylguaiakolat (en ingrediens som finns i vissa hostmediciner), melphalan (Alkeran®), mefenesin, metamfetamin (Desoxyn), metokarbamol (Robaxin) ®), naproxen, nikotin, fenacetin, fenmetrazin, fenobarbital, fentolamin, rauwolfia och reserpin (Källa: DDI). Kosttillskott som ökar kroppens serotoninnivåer är aminosyran tryptofan, 5-HTP, melatonin (ingår i samma cykel som serotonin) och naturläkemedel som johannesört.

Johannesört är lite spännande i detta avseende då det i vissa fall ses som en MAO-hämmare, vilket isåfall skulle minska 5-HIAA-nivåerna, men det sannolika är att det finns andra verkningsmekanismer som vi inte ännu har lärt oss till fullo.  Johannesört har generellt en modulerande effekt både på hormoner och signalsubstanser, så det bästa är att undvika det inför en provtagning.

Om ni önskar provtagning av 5-HIAA och serotonin så mäts det i urinprov och beställs via vår bokningsmail tidsbokning@zarahsida.se. Om du önskar se över tyramin (metabolit från serotonin) samt e.coli så mäts det i ett mikrobiomtest, som även det beställs via tidsbokning@zarahssida.se

References:
DDI – Doctors Data
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2659120/