Probiotisk yoghurt kan minska risk för övre luftvägsinfektion hos unga kvinnliga simmare

I en randomiserad, kontrollerad studie med 46 unga vuxna kvinnliga simmare (medelålder: 14 år), visade tester att de testpersoner som förbrukade 40 ml probiotiska yoghurt dagligen under 8 veckors tid, befanns ha en minskad förekomst av övre luftvägsinfektion och andra sjukdomar,jämfört med den grupp som konsumerade vanlig icke-probiotisk yoghurt dagligen under 8 veckor.

I början och slutet av försöket, testades gruppen för VO2 max (maximal lungkapacitet) efter frisim på 400 meter. Genomsnittliga förändringar av protokollen från de interventions- och kontrollgrupperna var 3,9 respektive 0,5 sekunder.

Interventionsgruppen klagade på dyspné (andnöd) under 2.4 dagar kontra 4.4 dagar för kontrollgruppen. Värden för ont i öronen var 0,5 respektive 1,6. Författarna avslutar: ”En minskning av antalet fall av luftvägsinfektioner och varaktighet genom vissa symtom som andnöd och ont i öronen iakttogs. På grund av den minskade övre luftvägsinfektioner hos idrottare efter intag av probiotiska yoghurt, är förbättrad VO2 max möjlig. ”
   
Reference: ”Effects of probiotic yogurt on performance, repiratory, and digestive systems of young female endurance swimmers: a randomized controlled trial,” Salarkia, Ghadamil, et al, Med J Islam Repub Iran, 2013 Aug, 27(3): 141-6. (Address: National and Food Technology Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. E-mail:
n_salarkia@hotmail.com, nahidsalarkia@gmail.com ). 

Läs mer om kost och hälsa:
 
www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu