Piggare, starkare och friskare med Q10

Koenzym Q10, även kallad ubikvinon eller ubikinon, är en av mina favoriterna vid läkning och energibrist. Q10 främjar celldelningen så att långt många fler celler blir friska vid celldelning, samtidigt som Q10 är nödvändigt för normal energiomsättning och för att hjärnan skall fungera normalt.

Q10 och utbrändhet
Vid utbrändhet eller långvariga mag-tarmproblem kan nivåerna ligga för lågt, och de som kombinerar binjurestöd med Q10 får oftast god effekt, med klarare hjärna, mer energi och snabbare läkningsprocess.

Q10 och inflammatoriska sjukdomar
Vid inflammation behöver kroppens immunförsvar fungera optimalt, samtidigt som kroppens läkning kräver mycket energi. Q10 bidrar till ett fungerande immunförsvar och ger snabbare läkning då celldelningen fungerar bättre och energiproduktionen främjas. I kombination med stärkta binjurar, som på så vis kan producera fullgod mängd kortisol samt eliminering av problematikens grundorsak (allergener, hård stress, kemikalier/gifter etc) så kan inflammationen läka ut på naturlig väg.

Q10 och sköldkörtelsjukdom
Vid sköldkörtelsjukdom, kan en kombination av Q10, binjurestöd och sköldkörtelextrakt från gris ge gott resultat. Baserat på utredning av sjukdomens grundorsak, så kan även komplettering med selen, jod och tyrosin vara lämplig (Sköldkörtelhormoner produceras av aminosyran tyrosin som binder till jod. Dessa konverteras sedan från T4 till det verksamma hormonet T3 med hjälp av främst selen).

Q10, demens och kolesterolsänkande läkemedel
När man intar kolesterolsänkande läkemedel så blockerar de den enzymatiska funktion i levern som producerar kolesterol, och då det är samma funktion som producerar Q10, blir bristen snart ett faktum. Vid Q10-brist uppstår demensliknande symtom och impotens. Kolesterolsänkande läkemedel bör således alltid kompletteras med Q10. Vid demens eller andra sjukdomar där hjärnan har brist på energi, såsom vid alzheimers kan Q10 kombineras med kaprylsyra (Den mellanlånga fettsyra som finns i kokosolja, och som fungerar som energi till hjärnan på samma vis som ketoner och glukos).

Q10 och åldrande:
I och med att Q10 ger ökad energi så minskar påfrestningen på kroppens energiproduktion, och de som har haft mindre ork för träning och aktiv rörelse, kan uppleva att detta förbättras avsevärt. När man blir äldre så minskar kroppens egna produktion av Q10, vilket gör att många äldre både får demensproblematik, samt får för lite ork till motion. Detta kan korrigeras genom god kost, Q10 samt genom att se till att tarmen har optimalt upptag (då upptaget försämras vartefter åren går).

Q10 och immunförsvaret
Q10 bidrar till ett förbättrat immunförsvar och för de äldre och sjuka som lätt drabbas av infektioner, så ger goda Q10-nivåer att bättre skydd, gärna i kombination med antioxidantrik kosthållning, mycket vila och allmänt balanserat liv. Äldre människor även uppleva att läkning av tandkött och svårläkta sår förbättras.

Q10 och oxidation
En av Q10´s bästa fysiologiska funktioner är att det hindrar fettsyror från att oxidera i cellerna, vilket minskar åldrandetakt och sjukdomsalstrande oxidation. Man kan alltså säga att Q10 skyddar cellerna från att förstöras genom att det motverkar bildning av fria radikaler. Q10 stärker även cellens skal (cellmembranet) vilket gör cellerna mer tåliga och motståndskraftiga. Med rätt fetter i skalet, kan näring och viktiga ämnen komma in och ut, samtidigt som cellen är stark.

Hur uppstår Q10-brist
Oftast uppstår Q10-brist från dålig tarm, läkemedelsanvändning eller vid åldrande samt långvarig sjukdom. Exempel på riskgrupper är: Hjärt- och kärlpatienter (främst de som äter kolesterolsänkande läkemedel), äldre människor med sämre näringsupptag och sämre leverfunktion, cancerpatienter med hög oxidationstakt, patienter med inflammatoriska sjukdomar Cohns, Ulcerös kolit, reumatism och artrit. Q10 kan även råda brist hos rökare och hos de som tränar hårt, samt hos elitiidrottare.

Fakta om Q10
Q10 är en fettlöslig och vitaminlik bensokinon och ett koenzym, och skall alltid intagas i samband med fettkälla, för optimalt upptag. Q10 tas upp via maten och kan produceras i levern, förutsatt att levern fungerar som den ska, och att denna enzymatiska funktion inte blockeras av kolesterolsänkande läkemedel.

Q10 finns i alla mitokondrier och dess främsta uppgift i kroppen är att reglera energiförsörjningen. Q10 finns i hög grad i de organ som förbrukar mycket energi, då främst i hjärta, lever och i kroppens immunförsvar. Där fungerar det både som energiproducent och antioxidant. Absorption av Q10 sker i tunntarmen och upptag kan ligga kring 30-40 procent, förutsatt att måltiden innehåller fett och att tarmens upptag är optimalt (vilket det sällan är). Kombinera gärna ditt Q10-intag med linfröolja, vitamin B6 och vitamin E för bättre upptag. Komplettera även kosten med selen, då selen och E-vitamin är nödvändiga för bildning av Q10 i levern (främst då vi i Sverige har selenfattiga marker).

Överkursinformation
Q10 är en transportör i elektrontransportkedjan och transporterar reduktionspotentialer mellan komplex I och komplex III. Ubikvinon avger en elektron till syrgas, O2 innan det reduceras, och då bildas en fri radikal (superoxid). I cellen omvandlas Q10 samt kolhydrater, fett och protein till energi (som lagras i molekylen ATP). En fungerande cell skall producera cirka 40 ATP, medan en sjuk cell (ex en cancercell) endast producerar 2 ATP. Kroppens celler delar sedan på ATP-molekylens energi för att på så vis skapa ny muskulatur, för återhämtning/reparation och för all annan energi som går åt i kroppen. En enda liten ATP-molekyl kan bidra med upp till 7000 kalorier, och denna molekyl fungerar som bränsle och energi till en fungerande kropp. ATP lagras med cirka 85 gram i kroppen, vilket endast räcker till några sekunders hård träning. Kroppen kräver därmed att ATP-produktionen i cellerna kontinuerlig, vilket förbättras och stärks av tillräcklig mängd Q10.

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu