Paket och post till USA och Europa med hänsyn till Corona (covid-19)

Information till patienter som köper labrixtest och mikrobiomtest från Labrix och Doctors Data i USA.

I dagsläget fungerar post- och paketförsändelser till USA och resterande delen av Europa som vanligt och posten har löst all posthantering med godståg och transportflyg (all post och paketleverans sker annars främst via passagerarflyg och dessa är i princip till 100% inställda). Transporten kan dock ta längre tid. Paket till USA kan ta 4 dagar extra enligt postnord, medan paket till och från Italien tar ännu längre tid. Paket- och posthanteringen till och från Kina är helt inställd.

Det går alltså utmärkt att köpa och skicka labrixtest och andra prover precis som vanligt. Om paketet inte hinner fram i tid så ersätter vi berörda patienter med nytt testkit.

Information for patients who purchase labrixtest and microbiomtest from Labrix and Doctor Data in US.

At this moment mail and parcel shipments to the US and the rest of Europe operates as usual and the post has resolved all postdelivery with freight trains and transportflights (all deliverys and parcel delivery are mainly sent with passengerflights and these are basically 100% cancelled for now). However, transport can take longer. Parcels to the US can take an extra 4 days according to Swedish Postnord, while parcels to and from Italy take even longer. The parcel and letterhandling to and from China is completely canceled.

According to this, there is no problem sending labrixttests and other samples just as usual. If the package does not arrive on time, we will replace the affected patients with a new test kit.

Please email for further questions ❤tidsbokning@zarahssida.se