Omega 3 skyddar hjärtsjukas celler

Omega 3 skyddar cellerna mot att åldras på grund av att  telomererna. påvisar en ny studie som genomförts av nobelpristagaren Elizabeth Blackburn och hennes forskarteam.

Tidigare studier visar att omega-3-fettyror skyddar mot hjärt-kärlsjukdomar, främst då omega 3 kan minska åldrandet hos cellerna. Detta stöds av en ny studie från University of California, San Fransisco, USA, där bland annat, Elizabeth Blackburn, har mätt de vanligaste omega3-nivåer hos patienter med kranskärlssjukdomar. De har sedan undersökt sambandet medmängden av vita blodkropparns telomerer och förkortningen av cellernas ålder.

Telomerer finns längst ut på kromosomerna och fungerar som ett skyddande hölje. Telomerer förkortas varje gång cellen delar sig, vid stress eller annan fysisk påverkan som kan påskynda förkortningen. Längden av telomererna är därför en markör för biologisk ålder och det kan numera mätas i forskningssyfte.

Källa; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez