Ny undersökning: Onaturligt proteinpulver kan innehålla kadmium, bly och arsenik..!

Den brittiska konsumentorganisationen Consumers Union skrev nyligen att de tre populäraste märken med proteinpulver som återfinns på den engelska marknaden, kan ge mer bieffekter än positiva effekter. Dessa tre märken av proteinpulvren innehöll arsenik, kadmium och bly…  (Källa: Allt om vetenskap)

Dessa är ett halvmetalliskt grundämne och två tungmetaller som både påverkar vår hälsa på ett oerhört negativt vis, och som är skadligt för naturen.  

Tacka vet jag de naturliga och helt tillsatsfria alternativ som finns på marknaden. Både Holistic och Alpha Plus har tillsatsfria och naturliga proteinpulver.

Läs mer: Holistics hemsida och Alpha Plus hemsida

www.kosttillskott-guiden.net
www.kostkoll.se
www.zarahssida.se