Ny tillsyn från skolinspektionen: Svenska skolor har nästintill ingen hälsa i undervisningen!

Skolinspektionens flygande tillsyn av undervisningen i idrott och hälsa visar att bollspel dominerade starkt på lektionerna, medan det knappt förekom någon undervisning i hälsa.


Den 22 april granskade Skolinspektionen drygt 300 lektioner i idrott och hälsa i årskurs 7-9 på sammanlagt över 170 grundskolor runt om i Sverige. Inspektörerna kom oanmälda och tillsynen fokuserade på vilka aktiviteter som förekom under lektionerna, om lärarna var behöriga, elevernas närvaro och aktivt deltagande.


Tillsynen visade även att:


– Det fanns osäkerhet om elever som av läraren angavs som befriade verkligen hade formella beslut om befrielse från hela eller delar av ämnet.

– Det fanns en stor variation mellan skolorna i deltagandet på lektionen.

– Andelen lärare med utbildning för att bedriva undervisning i idrott och hälsa på de besökta lektionerna var 87 procent.


Läs mer: Skolinspektionen

www.elitkoll.se
www.piggabarn.se
www.lektipset.se
www.familjetipset.se
www.motionstipset.se