Nästa hälsoproblem hos Sveriges barn!!!!!!!

Idag frågade min vän Jess vad som jag förutspår kommer att bli nästa hälsoproblem för alla barn och mitt svar är enkelt eftersom det är med stor övertygelse som jag kämpar för att lyfta frågan i Sverige… Detta var mitt svar:

Största hälsoproblemet kommer inom snar framtid att bestå av benskörhet hos barn som är inaktiva. Dagens barn sitter mycket still, dricker dricka som urklakar deras skelett, dricker allt sämre av mjölk och äter mindre mängd grönsaker.

Skelettet byggs till stor del upp av stötar som stärker benstommen samt av rätt kosthållning. Stillasittande bidrar till benskörhet och problem, vilket kommer att gå ner i allt lägre åldrar. Sköra ben med tunga kroppar innebär att barnen blir kobenta och kanske i värsta fall inte kan gå och får ben som går av. TRO MIG!!! Det här problemet har jag kämpat hårt för att uppmärksamma……

Barnen kommer OCKSÅ att få stressrelaterade sjukdomar samt psykiska besvär beroende på deras livssituation. Tv-tittande, datoranvändande och allt mindre familjetid ger barnen en personlighet som är sämre på att klara av sociala situationer. Stressiga vardagar, fullsmockade helger och en hård skolmiljö är ingen trevlig tillvaro för varken barn eller vuxna men vi vuxna har möjlighet att förändra vår tillvaro, omgivning samt vad vi lägger tid och energi på. Barnen har tyvärr inte den möjligheten om vi inte ger dem en varm, stabil och trivsam grund!