Minska inflammation med D-vitamin

Forskare har undersökt effekternar från kalcium och D-vitamin, som biomarkörer för inflammation hos patienter med kolorektal adenom. Studien är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, 2 x 2 faktoriell studie, baserad på 92 testpersoner som fick 2 g kalcium och/eller 800 IE Vitamin D3 per dag. Testpersonerna fick placebo eller tillskott under en period om 6 månader. Plasmakoncentrationer av proinflammatoriska markörer som C-reaktivt protein (CRP), TNF-a, interleukin (IL) -6, IL-1b och IL-8] och en anti-inflammatorisk markör (IL-10) mättes med ELISA.

Efter 6 månaders behandling hade den grupp som fick i vitamin D3 en minskning av CRP med 32 procent, varav 37 procent hos män och 41% procent bland de som använde icke-icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID, jämfört med placebo. I D-vitamin-gruppen minskade TNF-alfa med 13 procent, IL-6 med 32 procent, IL-1b med 50 procent, och IL-8 med 15 procent.

I kalciumtillskott gruppen, minskade IL-6 med 37 procent, IL-8 med 11 procent, och IL-1b med 27 procent. Kombinerade inflammatoriska markörer sjönk med 77 procent i Vitamin D-gruppen, med 83 procent bland män och 48 procent bland icke-NSAID-användare.

Läs mer om D-vitamin: www.d-vitamin.biz

Reference:”Effects of supplemental vitamin d and calcium on biomarkers of inflammation in colorectal adenoma patients: a randomized, controlled clinical trial,” Hopkins MH, Owen J, et al, Cancer Prev Res (Phila), 2011 Oct; 4(10):1 645-54. (Address: Department of Epidemiology, Rollins School of Public Health, Emory University, 1518 Clifton Road Northeast, Atlanta, GA 30322, USA. E-mail: rmbosti@sph.emory.edu ).

www.kostkoll.se