Kurs i hormoner och hormonell obalans

Vi har fått många förfrågningar om kurser inom hormoner, hormonell obalans, östrogendominans, hormonell akne, hormonell obalans vid klimateriet, PCOS, PMS, infertilitetet med mera, och jag kommer att sätta ihop en sådan kurs via Zoom under våren. Om du är intresserad så maila mig gärna på tidsbokning@zarahssida.se