Konsumtion av sojaisoflavoner kan minska risk för bröstcancer, visar ny meta-analys

I en genomgång av studier baserade på intag av sojaisoflavoneroch dess inverkan på bröstcancer, fann man att sojaisoflavoner är förenade med en signifikant minskad risk för bröstcancer. Detta gäller endast i Asien och ej i västerländska populationer. Fyra studier som undersökte återfall av bröstcancer och 14 studier av insjuknande i bröstcancer ingick i studien. Intaget av sojaisoflavoner hade samband med minskade återfall av bröstcancer.

Anledningen av att detta endast visade på god effekt i Asien är sannolikt att de använder riktig soja medan vi i väst i de flesta fall äter produkter baserade på GMO-soja (genmanipulerad soja).

Källa:
Dong JY, Qin LQ, Breast Cancer Res Treat, 2011 Jan; 125(2): 315-23. (Address: Department of Nutrition and Food Hygiene, School of Radiation Medicine and Public Health, Soochow University, Suzhou, China).

www.kostkoll.se
www.gmo-guiden.se