Kemikalier (Bisfenol A) i förpackade livsmedel kan ha samband med astma hos barn

BPA, även känd som bisfenol-A, är en kemisk förening som ofta används i produktionen av en plaster. Den utbredda användningen av BPA har granskats offentligt på grund av dess kända kopplingar till en rad hälsoproblem, inkluderat hjärtkomplikationer, cancer, neurologiska problem, diabetes, fertilitet och sexuella frågor.


Bisfenol A finns i vattenflaskor, tandfyllningar, plastbehållare, papperskvitton, förpackningar till CD / DVD och mycket mer. Ett stort antal studier har visat att BPA fungerar som em störningsfaktor i det endokrina systemet och på så sätt påverkar våra kroppars hormonproduktion. 


En färsk studie från Penn State College of Medicine visar att gravida mammor med höga halter av BPA i blodet under den 16: e graviditetsveckan löper dubbelt så stor risk för att få barn med andningsproblem under de första sex månaderna i livet. 99 procent av alla mödrar i denna studie hade olika nivåer av bisfenol A i sina system.

Källa: NaturalNews

www.kemikalier.eu
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.astma-guiden.se
www.allergi.biz