Inflammatoriska påverkningar på kroppen när proteinmängden (lektinerna) i vete ökar!

De allra flesta av dagens näringsterapeuter, kostexperter och nutritionister kan enas om att vete är det värsta som vi kan tillsätta i våra kroppar. Anledningarna är flera, och hade förädligen tagit uppåt 50.000 år, så hade våra kroppar förmodligen vant sig vid mjölets struktur, vilket nu inte alls är fallet.

Genom tusentals år av selektivt framavlad vete, med fokus på allt större mängder protein, så har koncentrationen av WGA lectin (lektiner dvs proteiner som binder kolhydrater) ökat proportionerligt. WGA har ett stort ansvar inför många av de genomträngande skadeverkningar som vete ger. Vad som är unikt med WGA-glykoprotein är att de kan göra direkta skador på de flesta vävnader i kroppen. Detta kan förklara inflammatoriska idikationer hos veteätande populationer.


Liksom konstgjorda bekämpningsmedel, så är lektiner så extremt små, resistenta för nedbrytning av levande system, och tenderar att ackumuleras och bli införlivade i vävnaderna där de sedan stör normala biologiska processer.


Vid ytterst små koncentrationer, stimuleras WGA syntesen av proinflammatoriska kemiska budbärare och det kan också passera blod-hjärnbarriären, påverka genförändringar och störa endokrina funktioner.

Läs mer om lektiner: blog.php?bid=811&print=1

Källa: Greenmedicine