Hundar kan identifiera lungcancer genom patienters utandningsluft

En ny studie visar att hundar kan känna skillnad på om en patient har KOL eller lungcancer. Hundarna har tränats upp för att dofta sig till lungcancer i en människas utandningsluft och på så sätt identifera fall av cancer. I studien identifierade hundarna så mycket som 70 procent av de patienter som led av lungcancer, vilket är en otroligt hög siffra ur vetenskapssynpunkt. 

Källa: SR Vetenskapsradion

www.kostkoll.se