Hormonell obalans i klimateriet med torra slemhinnor och lågt progesteron

Jag har gjort en liten video om hormonell obalans i klimateriet, där det är vanligt med lågt E3 (sista steget i östrogenkonverteringen) och därmed konverteringsproblem. Det är också vanligt med ett kortisol som frisätts inkorrekt under dagen, samt även lågt progesteron som följd av långvarig stress. Se gärna videon och om du önskar vår hjälp med rådgivning eller provtagning av hormoner i salivtest / labrixtest, så når du oss på tidsbokning@zarahssida.se