Godis och chips påverkar klimatet mer än äpplen, mjölk och bröd

Ofta lyfts kött som en bov i miljödiskussioner, men många helt missar att det finns andra inverkande faktorer. En ny studie visar att godis och chips påverkar klimatet mer än produkter som äpplen, mjölk och bröd. Studien har genomförts av SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik, på uppdrag av Nordiska ministerrådet och Livsmedelsverket. Det är första gången som godisets påverkan på miljön har analyserats.


Studien visade att ett kilo chips leder till utsläpp av 2,2 kilo växthusgaser, vilket är 20 gånger så mycket som från ett kilo av potatis. Läsk har minst klimatpåverkan, medan godis påverkar klimatet mest. Störst påverkan på klimatet har skumgodis som påverkar mer än gelégodis medan mjölkchoklad har tre gånger så stor klimatpåverkan som mörk choklad.


En påse skumgodis har lika stor klimatpåverkan som en portion fläskkött, vilket tar bort lite av den dåliga stämplen som kött har fått när det gäller klimatfrågan. I Sverige är det totala utsläppet för vår konsumtionen av godis, chips och läsk nästan en halv miljon ton växthusgaser, vilket är motsvarande 0,8 procent av Sveriges totala utsläpp och cirka 2,6 procent av livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan i Sverige.


Källa: Mat och miljö

www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.vegetarisk.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.rawfood-kost.se
www.kostkoll.se