Genusmedicin och genusperspektiv inom forskning och vårdpedagogik

Har precis avslutat och lämnat in min rapport om genusmedicin och genusperspektiv i vården. I rapporten lyfter jag frågor som att forskning visar att kvinnor får mindre aggressiv behandling än män och att kvinnor oftare används i studier som gäller depression. Män används istället i studier för hjärt- kärlsjukdom, vilket gör att symtomen som anges oftare stämmer in på män än på kvinnor.

Flera intressanta frågor är att kvinnor och män ofta får samma dosering fastän kvinnor har långsammare halveringstid och sannolikt också lägre vikt än män… samt att många studier utförs på fler män än kvinnor, i och med att man inte behöver ta lika mycket hänsyn tll kvinnans menstruationscykel.

Rapporten publiceras här, så snart den är godkänd av Stockholms Universitet.

www.friskabarn.se
www.kostkoll.se
www.zarahssida.se