Genetiskt modifierade organismer (GMO) kan skapa produktion av bekämpningsmedel i tarmen

Ny forskning visar att livsmedel som innehåller genetiskt modifierade organismer kan överföra genetiskt material till DNA-bakterier i tarmen. Ansvarig forskare har länge varnat om de potentiella faror som finns med genetiskt modifierade organismer i livsmedel.

Studier visar att GMO-produkter (genmanipulerade livsmedel) orsakar infertilitet, insulinresistens, onormal celltillväxt och en mängd allvarliga hälsoeffekter.

American Academy of Environmental Medicine varnar för användning och konsumtion av genetiskt modifierade organismer, då flera djurstudier tyder på allvarliga hälsorisker förknippade med genetiskt modifierade livsmedel. Hälsorisker förutom infertilitet är nedsatt immunförsvar, försämrat motstånd mot antibiotikaresistenta bakterier och försämrad insulinreglering. GMO-grödor skapar inte bara negativa konsekvenser för mänskliga hälsan utan även för vår natur och våra djur.

En studie i Nature visar att den mat som vi äter, även skapar genetiska förändringar hos våra barn. Den mat vi äter och de kemikalier vi utsätts för, ändrar de mekanismer som slår på och av vissa gener. I en GMO-studie, där hamstrar utfodrades med genetiskt modifierad soja syntes hårväxt växa inne i hamstrarnas munnar. Incidensen av hårväxt i munnen var markant högre hos tredje generationen av hamstrar som fick GMO-soja. Man har också sett att spermiegångarna är tomma hos de djur som fått GMO-baserad kost.

Studier har visat på högre mortalitet hos de ungar som fick GMO-baserat sojamjöl som konsumtion. Hos möss som utfodrats med Bt potatis, bildades onormala och skadade celler samtidigt som det uppstod reproduktiva problem hos både kvinnliga och manliga djur som utfodrats med genetiskt modifierade sojabönor. Konsumtion av genetiskt modifierade organismer kan även leda till angrepp av transgener i tarmbakterierna vilket kan innebära mycket allvarliga konsekvenser för hälsan. Detta ses i en studie, som visar att sojabönor som genmanipulerats med round up, fortsatte att avge bekämpningsmedel i vår mänskliga tarm. Detta är självklart oerhört farligt.  


År 1989 producerade ett japanskt företag tilllskott med L-tryptofan som baserades på genmanipulerade bakterier som ökade produktionen. Under denna förekom utbrott av en smärtsam sjukdom som heter eosinofili-myalgi syndrom. Eosinofili-myalgi kännetecknas av invalidiserande muskelvärk och kramper, domningar, känsla av svaghet, brännande känsla i kroppen, ömhet och svullnad i armar och ben, svår trötthet, huvudvärk, hjärtarytmier, interna fibros, kortsiktig minnesförlust och en lång rad andra symptom . Eosinofili-myalgi knöts till dessa genetiskt modifierade tillskott med L-tryptofan, eftersom symtomen uppkom väldigt snabbt efter konsumtion. Problematiken med dagens GMO är att det kan ta tiotals år innan vi ses konsekvenserna av det som vi skapar just nu. Sannolikheten att klockan inte kan skruvas tillbaka är stor, vilket innebär att den skada som vi skapar nu, inte heller går att reparera.

Forskare har varnat för att det kan ta år för transgener att tränga undan den naturliga floran i tarmkanalen. Att det är en lavinartad spridning av GMO är dock tydligt, eftersom studier visar att 80 procent av dagens ofödda barn (som testas under graviditeten) uppvisar  Bt-toxiner i blodet. Bakterierna i vår tarmkanalen kan etableras permanent så att våra tarmbakterier förändras och istället innehåller genetiskt modifierade gener som tillverkar bekämpningsmedel i tarmen. Detta har jag skrivit om vid upprepade tillfällen de senaste 4-5 åren. När vi producerar så farliga gifter i vår tarm, kommer det innebära uppkomst av oerhört många sjukdomar och sannolikt en för tidig död.

Djurstudier har visat att den DNA som finns i maten som vi äter, även kan transporteras i hela vår kropp. Detta gör att maten inte bara påverkar näringen, utan även alla våra organsystem samt tillväxt av organ hos det foster som vi bär under en graviditet. 

Läs mer om GMO och kemikalier:

www.gmo-guiden.se
www.kemikalier.eu
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.rawfood-kost.se

Källa: NaturalNews

www.kostkoll.se