Fettsyror hos patienter med avancerad njursjukdom

En studie utförd på 51 patienter med njursjukdom visar att tillskott med fettsyror kan minska behovet av dialys (rening av blodet), sannolikt p.g.a. minskad inflammation. Testpersonerna var i ett åldersspann mellan 20 och 75 år (medel: 47,8 år), som jämfördes med 45 friska kontrollpatienter.


Det som mättes i studien var plasmanivåer av omega-3 fettsyror, DHA, arakidonsyra, 14-eicosedienoic syra, linolensyra och linolsyra. Plasmanivåer av 10-cis-pentadecanoic syra, 10-cis-heptadecanoic syra, heneicosanoic syra, tricosanoic syra, nervonic syra, mättade fettsyror, enkelomättade fettsyror och delta 9 desaturaseaktiviteten var påtagligt högre hos de patienter som var sjuka, jämfört med studiens friska kontrollpersoner.


Reference:”Plasma Fatty Acid Composition in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Patients: An Increased Omega-6/Omega-3 Ratio and Deficiency of Essential Fatty Acids,” Yerlikaya FH, Mehmetoglu I, et al, Ren Fail, 2011 July 28; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Biochemistry, Meram Faculty of Medicine, University of Selcuk , Konya , Turkey).

www.kostkoll.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.kolhydrater.org