Curcumin kan skydda levern och rehabilitera leverskada

Curcumin används ofta för att motverka inflammation och en ny studie visar att det kan skydda vår lever från oxidativ skada. Studien utfördes på friska vuxna och manliga testdjur med inducerad levertoxicitet. Testgruppen delades in i sju grupper om sex råttor i varje. Grupp ett fick dimetylsulfoxid, grupp två fick lindan (60 mg / kg kroppsvikt), grupp tre fick lindan (30 mg / kg kroppsvikt) och grupp fyra och fem fick förbehandling med curcumin (100 och 200 mg / kg). Grupp fem och sex fick efterbehandling med curcumin 14 dagar efter exponering av lindan. Studien baserades sedan på undersökningar av parametrar för oxidativ stress samt mängden antioxidativa enzymer i levern.

Resultatet visade på en betydande ökning av lipidperoxidation, en minskning av glutationnivåer (superoxiddismutas, katalas, glutation-S-transferas), glutationperoxidas, glutationreduktas och NADPH kinin.  Studien visar således att curcumin, både före och efter behandlingen,ger en nästintill normaliserad lindan-inducerad leverskada hos råtta. Dessa resultat tyder på att curcumin kan ha en leverskyddande effekt. Ytterligare forskning är motiverad.
 
Reference:”Hepatoprotective Effect of Curcumin on Lindane-induced Oxidative Stress in Male Wistar Rats,” Singh R, Sharma P, Toxicol Int, 2011 Jul; 18(2): 124-9. (Address: Department of Biomedical Sciences, Bundelkhand University, Jhansi, Uttar Pradesh, India. E-mail: pmn245@yahoo.com ).

www.rawfood-kost.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.vegetarisk.info
www.astma-guiden.se
www.allergi.biz
www.kolhydrater.org
www.skoldkortel.info
www.somn-skolan.se
www.gravidkost.se
www.friskabarn.se
www.piggabarn.se
www.smoothie-recept.se