Borsta tänderna med giftig, reaktiv gas

Borstar du tänderna morgon och kväll, så följer du de rekommendationer som vi matas med dagligen. Men visste du att flour är en av de farligaste grundämnen som finns och att ett litet barn kan bli dödssjuk och avlida av nervskador av floret i endast 1/2 tandkrämstub. Flour är ickemetalliskt, med atomnummer 9 och det tillhör gaser, dvs, halogener. Gasen är mycket giftig, blekgul, används som ett nervgift. Fluor reagerar med alla grundämnen förutom helium och neon som är de ädlaste av alla ämnen.  för att förstå giftigheten i gasen, så kan det  vara värt att nämna att även vatten brinner med ljus låga i en fluoratmosfär, vilket gör att flour inte finns som naturlig form i naturen.

Läs mer på: www.kostkoll.se