Bakterier från sand och jord kan göra oss smartare…!

Visste du att bakterier faktiskt kan göra oss smarta? Visst kan de orsaka trubbel men lite bakterier aktiverar immunförsvaret som i sin tur aktiverar kluster av neuroner i hjärnstammen. Dessa påverkar både vår sinnesstämning och vårt uppförande, men även den kognitiva förmågan.

Ny forskning från Sage Collages, USA visar att möss som utsatts för viss sorts bakterier från sand och jord, fick dubbelt så ökad kapicitet när de förväntades ta sig genom en labyrint. Forskarna hävdar att detta sannolikt beror på att hjärnstammens neuroner aktiverades av immunförsvaret.   

Källa: Sage Collages i Troy, USA (Dorothy Matthews)

www.friskabarn.se
www.piggabarn.se