B-vitaminer kan förbättra antioxidantkapaciteten

En randomiserad kontrollerad studie med 100 patienter med diabetes, fann att B-vitaminer förbättrade antioxidantstyrkan och minskade inflammationstillstånd. Patienterna fick antingen dagligt intag av B-gruppens vitaminer (1,67 mg folsyra, 1,67 mg vitamin B-2, 20 mg vitamin B-6, 0,134 mg vitamin B-12) och antioxidativa vitaminer (221 mg av a-tokoferol och 167 mg vitamin C) (n = 50) eller placebo (n = 50) under 90 dagars testperiod. Blodprover erhölls vid baslinjen och efter behandling. Mätningen fokuserade på markörer för oxidativ skada och inflammation såsom CRP, albumi m.m.

Resultaten visade att B-gruppens vitaminer ökade plasmakoncentrationerna av vitamin E och folat och minskade inflammation genom minskade nivåer av homocystein. Vitamin B12 förbättrades i tillskottsgruppen och C-vitamin minskade i båda grupperna. Både malondialdehyd (MDA) och karbonylprotein ökade i båda grupperna. IL6 koncentrationen ökade i båda grupperna, men mindre i tillskottsgruppen. TNF och CRP sjönk hos tillskottsgruppen, jämfört med placebo. Resultatet visar att B-gruppens vitaminer kan förbättra antioxidantkapaciteten, och på så vid ha en anti-inflammatorisk effekt hos överviktiga patienter med diabetes.

Reference: ”Oxidative damage and inflammation in obese diabetic Emirati subjects supplemented with antioxidants and B-vitamins: a randomized placebo-controlled trail,” Gariballa S, Afandi B, et al, Nutr Metab (Lond), 2013 Feb 4;10(1): 21. (Address: S. Gariballa, Internal Medicine, Faculty of Medicine & Health Sciences, Al Ain, UAE. E-mail: s.gariballa@uaeu.ac.ae ).

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu