Aktivt kol för rening av vatten samt avgiftning och detox i kroppen..!

Aktivt kol är ett kolbaserat ämne som har använts för att förbättra hälsan i över 3000 år. Aktivt kol är en form av träkol som är mycket poröst och som kan binda skadliga ämnen i olika vattenbaserade miljöer. Aktivt kol är känt för sin förmåga att filtrera gifter i vatten och även i människokroppen.

Under 2008 råkade ett kinesiskt kemiföretag skapa en oavsiktlig explosion som frigjorde stora mängder av giftigt bensen i Songhuafloden. Då floden ger dricksvatten till över 10 miljoner människor i staden Harbin, så var katastrofen ett faktum. Den kinesiska regeringen valde dock att använda aktivt kol för att filtrera bort bensen från floden och försöket blev en succé.

Träkol är oftast gjorda av brinnande trä eller mycket hög värme utan närvaro av syre. Denna aktiveringsprocess skapar miljontals små porer i träkolsmaterialet. Porerna kan sedan ta in och lagra stora mängder vätska och giftigt ämnen.

Aktivt kol kan binda upp 100 gånger sin egen vikt i externt material såsom gifter och skräp. Den inre ytan är mellan 300 och 2000m (upphöjt till 2) / g kol. Detta innebär att 2 gram aktivt kol motsvarar ungefär arean av en fotbollsplan. Den här egenskapen gör aktivt kol till en kraftfull resurs som bör tas tillvara i arbetet för att eliminera gifter från luften, vattnet och inifrån våra kroppen.

Aktivt kol sägs ha förmågan att adsorbera främmande material i stället för att absorbera dem. Svampar absorberar vätska men kan inte binda den, och därför kan vätskan pressas rakt ut om man t ex kliver på svampen. På baksidan, finns ämnen såsom kol som absorberar och även binder toxiner så att de inte kan lämna källan. När gifter och andra orenheter interagerar med träkol, binds de på molekylärnivå.

Aktivt kol är bra på att rena och binda andra kolbaserade föroreningar som är vanliga i bekämpningsmedel, växtgifter, plast och andra industriella gifter och miljögifter. Dessutom har kol visat sig vara effektiva för att binda till upp klor, virus, bakterier och deras metaboliska biprodukter och giftiga slaggämnen. Uppskattningsvis, så kan daglig användning av aktivt kol reducera kroppens giftiga belastning med över 60 procent.

Aktivt kol är mycket mild i tarmen och skadar inte heller tarmens slemhinna. Istället rengör det tarmarna och är bra för att binda till sig giftiga gaser.

Att tänka på när använder aktivt kol:

1. Ta aldrig aktivt kol vid samma tid på dagen som du tar andra kosttillskott. Ha minst 2 timmar mellan användning.

2. Aktivt kol kan binda till vissa läkemedel, så du bör alltid tala om att du använder det när du konsulterar med din läkare.

3. Tänk på att dricka mycket vatten när du använder aktivt kol, eftersom det startar igång en avgiftningsprocess.

4. Aktivt kol bör kombineras med en bra fiberkälla såsom psylliumfröskal som effektivt kan driva kolet genom tarmen och ut i avföringen.

5. Ta allra helst ditt aktiva kol innan du ska sova, så att det får chans att verka över natten. Börja morgonen med ett stort glas vatten och inta kolet helst 3-4 timmar efter att du har ätit middag på kvällen.

Källa: NaturalNews

www.kostkoll.se