Vitamin E kan minska risk för lungsjukdomen KOL!

En ny amerikansk studie visar att Vitamin E kan minska risk för lungsjukdom. Långsiktigt och regelbundet användande av Vitamin E hos kvinnor, 45 år och äldre, minskade risken för kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) med cirka 10 procent oavsett om du var rökare eller icke-rökare.


Studien presenteras den här veckan, på ”American Thoracic Society International Conference” i New Orleans, och bygger på en studie från Cornell University och Brigham och Women’s Hospital. Resultatet visar att Vitamin E kan användas som en del i det  förebyggande arbete som finns för kvinnor med risk för KOL.


KOL orsakar hosta som producerar stora mängder av slem. En KOL-patient kan även uppleva ett väsande vid andning, känna andfåddhet och ett tryck över bröstet. US National Institutes of Health, skriver om att KOL är den fjärde vanligaste dödsorsaken i USA, med ett sjukdomsantal på över 12 miljoner människor.

Vitamin E kan alltså påverka sjukdomen i positiv riktning, då främst eftersom Vitamin E kan verka som en antioxidant vid de inflammationer och skador som uppstår från fria radikaler vid sjukdomen. 

I studien står även att höga doser av E-vitamin kan öka risk för hjärtsvikt vilket innebär att rekommendationerna skall anpassas biokemiskt och i balans mellan för- och nackdelar.

Vitamin E finns i 8 olika former:
Tokoferoler, alfa
Tokoferoler, beta
Tokoferoler, gamma
Tokoferoler, delta
Tokotrienoler, alfa
Tokotrienoler, beta
Tokotrienoler, gamma
Tokotrienoler, delta

Källa: Foodnavigator.com

www.vitaminochmineral.se
www.kostkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.vegetarisk.info
www.kosttipset.se