Vitamin B-12, homocystein och fysisk prestation hos äldre

I denna studie undersökte författarna om höga plasmanivåer av homocystein och låga serumnivåer av vitamin B12 kan försämra fysisk prestationsförmåga hos äldre. Homocystein är en markör för hjärt- kärlproblematik och viktig att sänka, samtidigt som upptag av B12 ofta minskar vid ålderdom.

Studiens försökspersoner var i genomsnitt 65 år och de deltog alla i LASA (Longitudinal Aging Study Amsterdam), vilket är en pågående kohortstudie. Blod samlades under åren 1995/1996 och fysisk prestation bedömdes både 1995/1996 och 1998/1999 med tre olika sorters tester. Ett var ett gångtest, som visade att de kvinnor som hade högst plasmanivåer av homocystein, också hade betydligt lägre fysisk prestationsförmåga.

Resultatet visar att högt homocystein i plasma kan ge lägre fysisk prestationsförmåga hos äldre kvinnor, medan sambandet mellan vitamin B12 och fysisk prestation är mindre tydligt.
 
Reference:”Cross-sectional and longitudinal association between homocysteine, vitamin B12 and physical performance in older persons,” van Schoor NM, Swart KM, et al, Eur J Clin Nutr, 2011 Aug 24. [Epub ahead of print]. (Address: Department of Epidemiology and Biostatistics, EMGO Institute for Health and Care Research, VU University Medical Center, Amsterdam, The Netherlands).

Mer om kost, näring och medicin:


www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.rawfood-kost.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.receptkoll.se
www.kemikalier.eu
www.gmo-guiden.se
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.d-vitamin.biz
www.vegetarisk.info
www.kolhydrater.org
www.skoldkortel.info
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.gravidkost.se
www.smoothie-recept.se
www.medicinsk-geologi.se