Vanliga influensan skördar 1000-2000 liv per år i Sverige… Svininfluensan jagar upp i onödan!!!

Siffrorna är allt tydligare, vilket inte är alls överraskande om du är påläst inom immunulogi och vaccinering. 

Dödligheten är troligen lägre än i vanlig influensa
(Siffrorna nedan är alla hämtade från Smittskyddsinsitutet)


Av de senaste internationella rapporterna att döma är dödligheten inte större än i ”vanlig” influensa. Troligen är den betydligt lägre då endast 2 personer har avlidit och endast 915 sjukdomsfall av svininfluenan var rapporterade den 30 aug. Om de amerikanska erfarenheterna skulle stämma, så skulle 20 ggr fler människor ha insjuknat, dvs minst omkring 20.000 svenskar.


Vanlig influensa smittar i genomsnitt 180.000-1,5 miljoner svenskar och vållar 1000-2000 dödsfall årligen. Låt oss för enkelthetens skull säga att en vanlig influensa hamnar på ett genomsnitt på 1500!


I svininfluensan har vi hittills haft 2 dödsfall på knappt 1000 (915) säkra fall och med trolig underrapportering så är frekvensen troligare i storleksordningen 1 på 20.000 sjukfall.


Med andra ord: medan vi i Sverige årligen haft i runda tal omkr 1500 dödsfall på 1 miljon insjuknade i vanlig influensa har hittills, i runda tal, omräknat per miljon, inte ens 50 dödsfall inträffat i svininfluensa. Naturligtvis är siffrorna osäkra i detta skede men de överenstämmer med den låga dödsfallsfrekvensen i andra delar av världen.


Pressens hysteri kring svininfluensan är därför orimlig . Det är mindre befogat att oroa sig för svininfluensan än för vanlig influensa. Det finns stark anledning att ifrågasätta det befogade i att WHO utlyst pandemivarning. En del analytiker misstänker att påtryckningar från läkemedelsindustrin, som tjänar miljarder på influensavaccin, ligger bakom de överdrivna reaktionerna:


…What we are dealing with is a big lie. A process of generating fake data which is then used to justify a nationwide vaccination program.


Källa: ”The H1N1 Swine Flu Pandemic: Manipulating the Data to Justify a Worldwide Public Health Emergency” 25 aug 2009 av Professor Michel Chossudovsky, som tjänstgjort som rådgivare åt bland annat WHO, UNDP och UNFPA.


Jaan verifierar även det som jag bloggat om de senaste månaderna, dvs att vaccination har en obevisad skyddseffekt, detta enligt flertalet stora studier. Svininfluensavaccinet innehåller Tiomersal som jag tidigare lyft för dess kvicksilverinnehåll. Vissa hävdar att det skulle vara detsamma som att äta fisk med tungmetaller MEN så är inte fallet, eftersom det är en avsevärd skillnad på att tillföra kvicksilvret, bundet till fiskens fett istället för att vaccinera sig genom att direkt spruta in kvicksilverlösning i muskeln. Det bör inte heller glömmas bort att JUST fisksorter med kvicksilver avråds tex vid gradivitet.. ÄNDÅ skall gravida vaccineras först?

Dessutom innehåller vaccinet ämnet skvalen som har allvarliga biverkningar. Det kan framkalla allvarlig livslång autoimmun sjukdom. Brittiska regeringen påpekar dessutom att ett liknande svininfluensavaccin (1976) vållade en svår nervsjukdom och att fler dog av vaccinet än av influensan, varför vaccinet drogs in. Källa: http://veg4health.net/js.htm

Boosta istället ditt immunförsvar med Vitamin D3, (5000 IU per dag), med gott om antioxidaner från röda och blåa frukter, bär och grönsaker. Missa inte att fylla på med mineraler såsom magnesium och kalk/kalcium eftersom D-vitamin är beroende av dessa mineraler för nedbrytning. Stärk sedan kroppen och rensa njurarna med kolloidalt silver. Läs mer här: blog.php?bid=685&print=1

Källa: Jaan Suurkula
http://veg4health.net/js.htm

Läs även Jaan´s artikel om brister inom skolmedicinen – orsak till sjukvårdskrisen
http://veg4health.net/skolmedicinen.htm