Vaccinerade får sämre skydd!

Läs denna artikel från mina kollegor Bo Zackrisson, Herman Holm och Björn Olsson. DETTA är en av anledningarna till varför vaccineringen är oförsvarbar för en frisk person med ett fungerande immunförsvar. Se texten men markerad fet stil… :)

Vaccinerade får sämre skydd
6/10 skrev vi en artikel med tre påpekanden: 1. Regering och myndigheter har fört oss bakom ljuset om ett avtal som har tvingat fram köp av 9–18 miljoner vaccindoser mot svininfluensan. 2. Köpet har sannolikt spelat en roll för den massvaccineringskampanj som gör att riskgrupper i andra länder blir utan vaccin. 3. Denna relativt lindriga influensa motiverar inte att hela svenska folket vaccineras.

På detta reagerade Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och två smittskyddsläkare (8/10). De skriver att vi går emot en enhällig expertkår och har dåliga kunskaper. Sedan gissar de att 1,5 miljoner svenskar kommer att insjukna i svininfluensan i vinter. Problemet är att det inte föreligger någon enighet bland experterna. Vi vet att kritikerna är tillsagda att hålla tyst, eftersom offentlig expertkritik kastar grus i maskineriet.

Av svininfluensans framfart på södra halvklotet ser vi att den bör betraktas som lindrigare än säsongsinfluensan. Färre dödsfall och färre insjuknade talar för att så är fallet. Av detta drar vi slutsatsen att vaccinering av riskgrupper är det adekvata och beprövade förhållningssättet. Vår uppfattning delas av resten av världen med få undantag.

Vi vet att riskgrupper i andra länder blir helt utan vaccin, eftersom Sverige avtalat sig före i kön. Det tycker vi är osolidariskt. Av dem som drabbas av svininfluensan kommer en del att bli allvarligt sjuka och några kommer att dö.

Men de flesta kommer att ha en relativt lindrig sjukdom och immunologiskt stå starkare nästa gång influensan slår till. Forskning har visat att vaccinerade har ett sämre skydd än ovaccinerade som genomgått influensan. Ingen kan på förhand veta vilka effekterna blir av massvaccineringen. Ingen har, vad vi vet, gjort en sådan i influensasammanhang tidigare. Därför tycker vi att det behövs en öppen diskussion.

BO ZACKRISSON
medicinjournalist HERMAN HOLM
överläkare i psykiatri UMAS, Malmö BJÖRN OLSSON
distriktsläkare Luleå, ordf i Svensk Förening för Allmänmedicin 1995–1999 META WIBORG
distriktsläkare, Luleå, ordf i Svensk Förening för Allmänmedicin 1999–2003

Länk till artikeln:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3655933.svd

Bygg immunförsvaret på naturlig väg: www.kostkoll.se