Termografi, säkrare än mammografi

Termografi är ett högteknologiskt verktyg som kan verka för specifika åtgärder vid inflammation i kroppen. Denna typ av analys är särskilt bra för att bedöma om det finns aktiva områden där cancerceller bildas. Det är mer effektivt och skapar mindre negativ påverkan på kroppen än vad mammografi kan göra.

Forskning visar om och om igen att degenerativa sjukdomar skapas från inflammation. De flesta medicinska tester letar efter de sjukdomsprocesser som redan har utvecklats, snarare än att fokusera på de saker som är på väg att bli ett problem. För att arbeta förebyggande krävs såldes mer tester och redskap som visar på fysiologiska avvikelser i kroppen, snarare än det som redan har utvecklats till en konkret sjukdomsdiagnos. Det är dagens fokus på redan utvecklad sjukdom, som gör att så många känner att de mår dåligt, att de har ont, känner trötthet m.m. samtidigt som sjukvården inte hittar något fel.

Termografi är en scanningapparat som mäter temperaturen på din kroppsyta och presenterar information i form av en digitaliserad bild. Enkelt förklarat så ser du en karta över din kropp och dess värmemönster. Inflammation och aktivering av immunförsvaret ger ökad temperatur, vilket gör att apparturen kan känna av de områden som har en begynnande inflammtaion och/eller cancerutveckling.

Vid mammografi letar man efter anatomiska förändringar i bröstet, då i form av samlad massa eller klumpar och/eller genom en IR-analys för kärlförändringar i bröstet. Ökad blodtillförsel i vissa av kroppens regioner i ökar värmen i den regionen och visar således att det finns en inflammation.

Cancerceller delar sig mycket snabbt vilket ökar behovet av ökat blodflöde och näringstillförsel. Den metaboliska processer i kroppen kan inte skilja mellan cancerceller och friska celler, och detta innebär att cancercellerna göds och växer allt snabbare. Till cancertumören bildas små, små kärl som sedan förser tumören med näring. Samtidigt som tumörens små kärl skapas av bla. koppar, så lever cancercellerna på jäsning som sker från socker och i en syrefattig miljö. Vid denna process bildar inte cellen längre samma ATP-mängd som i en frisk cell, men jäsningen är cancercellens överlevnadsfunktion för att klara av att ens producera ATP alls, när syret och näringen blir för låg. Inflammationen som uppstår drar till sig mer blod som både gör att cellerna cäxer snabbare, men som också kan användas som indikator vid termografi.

Termografi plockar alltså upp denna onormala blodtillförsel i god tid innan cancern blir stor nog för att märkas som en knöl i bröstet och på det sättet kan man behandla den innan det har gått för långt. Termografi kan se en cancertumör redan när den är så liten som endast 256 celler, vilket motsvarar storleken av ett knappnålshuvud. För att förklara skillnaden, så bör det påpekas att mammografi endast kan upptäcka en cancertumör när den är lika stor som 4 miljarder celler. Det är alltså en oerhört stor skillnad, där termografi kan upptäcka cancern 6-10 år innan mammografin kan identifiera tumören.

Eftersom brösten är utanför kroppen, så visar de normalt inte lika mycket värme som resterande delen av kroppen. Friska bröst visas som lila under en termografisk undersökning, vilket tyder på mycket låg värme nivåer. Röda, oranga eller gula fläckar kan tyda på förekomst av cancer och bör analyseras närmare. Det är dock viktigt att man inte blir orolig, eftersom även en ”vanlig” inflammation kan ge dessa färgförändringar.

Termografi har studerats i detalj i över 30 års tid och över 250 000 kvinnor har använts i de studier som finns representerade. Studierna är stora och har visat en genomsnittlig sensitivitet och specificitet på 90 procent. Studierna visar att en ihållande onormal värmeförändring i bröstet ökar riskerna för bröstcancer med 22 gånger.

Det bör också påpekas att termografi, till skillnad från mammografi, inte avger skadliga joniserande strålning. Mammografi är en av de mer farliga medicinska verktyg som används inom sjukvården, eftersom den bidrar med höga halter av joniserande strålning. Undersökningen som sker vid mammografi kan således orsaka att cancercellerna bryter ut och att det istället skapar malign som sprids via blodet.

www.kostkoll.se
www.piggabarn.se
www.zarahoberg.se