Tarmfloran (mikrobiom) och dess påverkan vid hypertoni

Hypertoni (högt blodtryck) är en bidragande faktor till kardiovaskulär sjukdom och stroke är och CDC uppskattar att 33% av vuxna i USA har högt blodtryck.

Behandlingsmetoder, inklusive livsstilsförändringar och blodtryckssänkande, fokuserar på hypertoni/högt blodtryck, men nya studier visar kopplingar mellan dessa sjukdomar och mikroorganismer av vår gastrointestinal (tarmfloran).

Nya vetenskapliga upptäckter har kopplats till mikrobiomet på sätt som kan expandera och förbättra patientens resultat. Inom mikrobiomet påverkas blodtrycket av minskad mikrobiell rikedom och mångfald, specifika bakteriearter och deras viktiga metaboliter, särskilt kortkedjiga fettsyror.

Blodtryck är ett dynamiskt homeostatiskt system som regleras av olika insatser, inklusive genetiska och miljömässiga effekter, endokrina faktorer, njurfysiologi och potentiellt mikrobiom. Nya studier har visat att ”hälsosam mångfald bland gynnsamma bakterier” spelar en roll i regleringen av blodtrycket. En minskning av de gynnsamma bakterierna Butyrivibrio, Clostridium, Faecalibacterium, Enterococcus, Roseburia, Blautia och Oscillbacter har associerats med hypertoni (högt blodtryck). Förekomst av Prevotella, Klebisella, Porphyromonas, Desulfovibrio och Actinomyces är associerade med hypertoni. Vidare var Bacteroides det mest anrikade släktet i normotensiva försökspersoner, medan Prevotella visade sig vara berikat i hypertensiva individer. Prevotella har kopplats till stearinsyra, en betydande metabolit i patogenesen av hypertoni och som kan utlösa ett inflammatoriskt svar.

Antiinflammatoriskt S-karboximetyl-1-cystein har visat sig minskat hos hypertensiva personer. Endogen N-a-acetyl-1-arginin, stearinsyra, fosfatidinsyra och glukosider ökade signifikant hos hypertensiva personer. Metabolisk profilering av dessa metaboliter och hypertoni har visats vara nära kopplad till tarmens mikroflora.

En minskning av mångfalden i gastrointestinal mikrobiom har associerats med hypertoni i studier. Ett ökat förhållande av Firmicutes / Bacteroidetes har också påvisats i patogenesen av hypertoni och farmakologiskt inducerad hypertoni hos möss, vilket är förknippat med ett ökat förhållande firmicutes / Bacteroidetes. Anmärkningsvärt nog så kan man se utveckling av hypertoni efter en Tysk, fekal transplantation från hypertensiva personer. Avföringskoncentrationer av kortkedjiga fettsyror (SCFA), acetat, propionat och butyrat kan påverka blodtrycket eftersom de är vasorelaxande. Det har visats att propionat kan modifiera reninfrisättning och blodtryck. Minskade nivåer av SCFA-acetat och butyrat har associerats med hypertoni.

Mikrobiomet kan mycket väl spela en roll i patogenesen av hypertoni via mikrobiell rikedom och mångfald, specifika bakteriearter, vissa metaboliter, ökat firmicutes / bakteroidetes-förhållande och kortkedjiga fettsyror. Att ta itu med dysbios (obalans i tarmfloran) kan vara en användbar komplementstrategi för att bekämpa hypertoni.  Med hypertoni som bidrar till hjärt-kärlsjukdom och stroke kan patientens resultat förbättras genom hänsyn till mikrobiella markörer och tillhörande behandlingsmetoder.

Maila oss på tidsbokning@zarahssida.se om du önskar göra ett mikrobiomtest. Mikrobiom mäts med speciell DNA-teknik för bästa tillförlitlighet.

References
Labrix och Doctors Data
Hypertension. https://www.cdc.gov/nchs/fastats/hypertension.htm
Li, J. et all. Gut microbiota dysbiosis contributes to the development of hypertension. Microbiome volume 5, Article number: 14 (2017).
Pevsner-Fischer, M., et all. The gut microbiome and hypertension. Current Opinion in Nephrology and Hypertension: January 2017 – Volume 26 – Issue 1 – p 1–8. doi: 10.1097/MNH.0000000000000293
Pluznicj, J. A novel SCFA receptor, the microbiota, and blood pressure regulation. Gut Microbes. 2014              Mar 1; 5(2): 202–207. Published online 2013 Dec 20. doi: 10.4161/gmic.27492