Studie visar att omega-3 i margariner inte på märkbart sätt minskar hjärt- och kärlrisker!

ÄNTLIGEN, har det uppmärksammats att omega 3 i margariner inte ger den effekt som producenterna hävdar. En ny studie visar att de personer som har haft hjärtinfarkt och får margarin berikat med omega-3 inte verkar erhålla någon skillnad för ny infarktrisk.


Studien omfattade 4 800 personer, och konstaterade att margarinerna inte på ett märkbart sätt minskade riskerna för hjärtinfarkt eller andra hjärt-kärlåkommor. Studien genomfördes av holländska forskarna och presenterades på den årliga europeiska hjärtkonferensen i Stockholm.

Detta gäller endast det omega 3 som finns i de förstörda, kemiska margarinerna, ej i de naturliga källorna, där omega 3-fetterna är oerhört annorlunda i sin struktur…

www.zarahssida.se
www.kostkoll.se