Studie: Flour kan skapa förkalkning i tallkottkörteln och hämma produktion av melatonin och tillväxthormoner

Vår tallkottkörtel är en liten endokrin körtel som är belägen mellan hjärnans två hemisfärer. Körteln kallas ibland för det tredje ögat, p.g.a. dess likhet med den mänskliga näthinnan. Den är lika stor som ett riskorn (5-8 mm) men är otroligt viktig för din hälsa och sömn. I tallkottkörteln produceras nämligen melatonin, som gör dig sömnig och som även är kroppens starkaste antioxidant.

Enkelt beskrivet, så är melatonin ett naturligt sömnhormon som ökar när dagsljuset minskar. En ljus sommarkväll är alltså melatonintillverkningen låg, jämfört med en mörk vinternatt. Produktionen är som högst mellan 22 och 04 på natten, men då allra främst mellan 23-01, då även frisättningen av tillväxthormoner är som störst. Melatonin är således inte bara nödvändigt för att erhålla en ordentlig sömn utan för dess påverkan och reglering av puberteten och dess fantastiska förmåga att bekämpa skadliga fria radikaler. Med låga halter melatonin sätter puberteten inte igång som den ska, vilket är en av anledningarna till att ungdomar i puberteten sover mer än vuxna människor.

Vid försämrad tillverkning av melatonin och/eller en stressad tallkottkörtel, minskar vår förmåga att sova bra, samtidigt som vi ökar sjukdomsrisker och kortisolfrisättning (stresshormon som minskar östrogen i blodet, ökar insulinfrisättning m.m.).

En form av tallkottkörtelstress är när tallkottkörteln blir förkalkad av natriumfluorid, som finns i ditt dricksvatten och i vissa långlagrade produkter samt andra källor som Prozac (fluoxetin), fluorokinolonantibiotika och non-stick köksredskap. Alla dessa källor ökar riskerna för en förkalkad tallkottkörteln.

Ett annat samband visar på vikten att använda oflourerad tandkräm, inte bara för sköldkörtelns skull (eftersom flour och klor tar platsen från jod i sköldkörtelproduktionen) utan även för att det finns ett samband mellan flourintag och tallkottförkalkning. Numera finns många studier osm visar att tallkottkörteln är det primära målet för fluorets ackumulering i kroppen. Kort sagt, så lagras flour i tallkottkörteln och försämrar dess funktion i och med den förkalkning som uppstår. Tallkottkörteln har liknats med vårt kroppsliga själscentra och det är ifrån denna lilla körtel som våra tankar till stor del skapas. Flour gör alltså inte bara att sköldkörteln hamnar i obalans, utan även att vår sömn och våra tankar störs.

University of Surrey i England genomförde en studie 1997, där resultatet visade att den mjuka vävnaden i en vuxen människas tallkottkörtel innehåller mer fluor än någon annan mjuk vävnad i den mänskliga kroppen. Faktum är att nivåerna av flour som återfanns i tallkottkörteln var tillräckliga höga för att hämma våra livsnödvändiga enzymer.

När våra livsnödvändiga enzymer skadas, kan det leda till nedbrytning av kollagen, eksem, vävnadsskador i huden, rynkor, genetiska skador och försämrat eller överaktivt immunsystem. Det kan också orsaka problem med matsmältningssystemet. andningsorganen, blodcirkulationen och med njurfunktionen.

University of Surrey i England valde att fortsätta sin studie, och undersöka hur flour i vatten kan påverka tallkottkörteln och melatoninproduktionen. Resultatet var att det flour som finns i vatten är långt mycket mer än det som är skadligt för oss. Lägg då till tandkräm med flour, munskölj m.m. samt alla klorkällor, så är problematiken ett sannolikt faktum. Studien visade att de djur som behandlats med fluor inte bara hade lägre nivåer av melatonin, utan att hondjuren också gjorde en tidigare debut av sin pubertet. På grund av störningar från den hämmade melatoninproduktionen fungerade flouret som hormonella triggers och störde puberteten på et mycket allvarligt sätt.

Mer om melatonin:
blog.php?bid=2692&print=1

Melatonin och träning:
blog.php?bid=2549&print=1

Melatonin och viktminskning:
blog.php?bid=2427&print=1

Melatonin och depression:
blog.php?bid=1486&print=1

Melatonin och mental koncentration:
blog.php?bid=2032&print=1

Läs mer:
www.somn-skolan.se
www.kostkoll.se
www.skoldkortel.info
www.friskabarn.se
www.piggabarn.se
www.viktminskningstips.net
www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.d-vitamin.biz
www.detox-guiden.se
www.detoxa.nu
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info

Källa: Mercola.com

www.kostkoll.se