Statiner ökar risk för njursvikt, grå starr, leverproblem och kan ge diabetes!

Dagens medicin skrev häromdagen om att personer som använder blodfettsänkande statiner oftare drabbas av leverproblem, grå starr och akut njursvikt än de som inte äter statiner. Artiklen hänvisar till en stor brittisk undersökning (Läs hela studien: BMJ 2010;340:c2197 

Statiner är blodfettsänkande läkemedel som ofta diskuteras, då det påstås minska risk för hjärt-kärlsjukdom hos patienter. Att det också ger akuta och allvarliga biverkningar blir alltmer tydligt, vilket numera även syns på både forskning och i medicinska tidsskrifter såsom läkartidningen m.fl. Bakgrunden till studien är att statiner är en av de mest förskrivna typer av läkemedel och att flera studier har pekat på möjliga biverkningar från medicineringen.  


Dagens medicin skriver att forskare vid University of Nottingham (Storbritannien) har gått till botten med vilka risker och positiva egenskaper som statiner kan ge, som är kopplade till användning av läkemedlen.


BAKGRUND: Forskarna har analyserat data från en stor primärvårdsdatabas med mer än 2 miljoner patienter från England och Wales, varav runt 225 000 nyligen hade inlett behandling med statiner. Patienterna följdes under perioden januari 2002 till juni 2008.


Slutsatsen från studien blev att statinerna gav risk för biverkning såsom grå starr, muskelsjukdom, akut njursvikt och förhöjda levervärden. Dessa biverkningar är tidigare kända vid behandling med statiner. Visst visade studien även att statiner tycktes skydda mot matstrupscancer och hjärt-kärlsjukdom, men samma skydd kan du få genom mat, med goda fetter som bas för hjärta och kärl, samt ökad jod från naturligt havssalt m.m.

En anledning till matstrupscancer kan också vara det faktum att många har stressade magar som gör att maten åker upp och ner i strupen. När magsyran kommer upp i strupen, så kan risker för cancer öka, eftersom magsyran är lätt frätande vilket dessa miljöer inte klarar. Andra teorier finns självklart också angående det… men som sagt, mycket går att göra med maten.  


Studien beskriver att i en grupp av 37 kvinnor som behandlads mot hjärt- och kärlsjukdom och 1 266 kvinnor som behandlades för strupcancer så behövde 434 av kvinnorna behandlas för att ett extra fall av akut njursvikt skulle uppstå. Motsvarande siffror för muskelsjukdom, förhöjda levervärden och grå starr var 259, 236 och 33. Liknande samband fanns inom gruppen av män, förutom att män oftare drabbades av muskelsjukdom.

Min egen kommentar är att det är intressant är hur statiner kan påverka och minska Q10 i hjärnan, vilket gör att män som får statiner oftast blir impotenta. Att det dessutom påverkar och förstör hjärtklaffarna är anmärkningsvärt, eftersom det skrivs ut till människor med just hjärt- och kärlsjukdomar. För att att beskriva det mycket enkelt så är hjärtklaffarnas funktion i hjärtat är att se till så att blodet rinner åt rätt håll, att det inte rinner tillbaka åt fel håll och att det verkligen pumpas ut i rätt takt.  Läs mer om hjärtat och hur hjärtat fungerar: Friska Barn


Läs mer om tidigare studier om statinanvändning och nyinsjuknande i diabetes:
Statiner och diabetes

Läs artikeln: Dagens Medicin

På dagens medicin står att läsa flera intressanta kommenterar:

Det måste betraktas som skandal att ge statiner över huvud taget. Statiner bara skadar oss och ökar dödligheten. Studierna har alltid plockat bort de som fick skador av statiner, kallades drop outs och ingick därmed inte vare sig i studien eller biverkningsfrekvensen.


Det enda vi gör med statiner är att vi får dysfunktionella celler med för litet kolesterol, CoQ10, dolichol, prenylerade proteiner med mera. Alla dessa essentiella molekyler har en gemensam ursprungsmolekyl, mevalonsyra, som blockeras av statiner.


I Malmö har man experimentellt kunnat visa att om man in vitro manipulerar kolesterolhalten i omgivande medium i provrör så utsöndrar beta-celler som isolerats olika mycket insulin.


Hjärt-och kärlhälsan kan inte förbättras om man på grund av statiner får svårt att gå.
Fysisk aktivitet måste vara viktig för att behålla den fysiska och psykiska hälsan.


Vi får inte glömma att statiner blockerar mevalonsyra som är modersubstans inte bara till kolesterol utan även CoQ10, dolichol, prenylerade proteiner och selenoproteiner.


Brist på dessa ämnen leder till en dysfunktionell individ som vi benämner ”normalt åldrande”. Även hos 50-åringar som inte borde ha ett ”normalt åldrande”. 50-åringarna ska arbeta minst 15 år till.

www.friskabarn.se
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.motionstipset.se
www.elitkoll.se
www.piggabarn.se
www.kolhydrater.org
www.vegetarisk.info
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info