Spädbarn med kort tarm och PNALD, kan erhålla nytta från fiskolja

Fiskolja som tillskott kan vara en effektiv tilläggsbehandling för de spädbarn som lider av parenteral nutritionsassocierad leversjukdom (PNALD). Barn med PNALD har en kortare tarm och kostrelaterad leversjukdom. I studien deltog 6 barn som led av PNALD, och alla blev markant bättre i sin sjukdom.

Reference:”Enteral fish oil for treatment of parenteral nutrition-associated liver disease in six infants with short-bowel syndrome,” Tillman EM, Crill CM, et al, Pharmacotherapy 2011 May; 31(5): 503-9. (Address: Emma M. Tillman, Children’s Foundation Research Center, Le Bonheur Children’s Medical Center, 50 North Dunlap Street, Memphis, TN 38103, USA. E-mail: etillman@uthsc.edu ). 

www.kostkoll.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se