Småstädernas ekointresse ökar

Koppling mellan månadslön och köpvilja är svagare än faktorer som kunskap när en konsument ska välja mellan ekologiska produkter eller oekologiska. Länsförsäkringar har genomfört en undersökning som visar på storstädernas ledande postion inom ekologisk köpkraft MEN det visar tydligt att andra län inte ligger långt efter.

Källa: Presswire


Svenskarna äter ekologiskt som aldrig förr och som tidigare inlägg här på ekologiska val, så verkar trenden knappast vara på gång och vända. Lantmännen genomförde nyligen en undersökning där 4 av 5 deltagare hävdar att de kommer att äta väsentligt mer av ekologisk mat om fem år. Merparten av de tillfrågade anser även att barnen i skolan bör erbjudas mer ekologiska produkter.


Källa: Lantmännen

Rajendra Pachauri, som är en missionär i FN:s klimatpanel, uppmanar till att äta vegetariskt en dag per vecka.  Detta som ett led i att stoppa klimatförändringen och på så sätt påverka naturen positivt. Det är sedan tidigare känt att boskapshållning förorsakar stora utsläpp av växthusgaser samt även miljöproblem, som till exempel förstörd natur.

Källa: Presswire