Salta snacks ökar risker för astma hos barn

Ny forskning visar att barn som konsumerar salta snacks mer än tre gånger i veckan löper nästan sex gånger så stor risk för att få astmasymptom.


Enligt forskarna, som publicerade sina resultat i Journal of American Dietetic Association, är salta livsmedel så pass höga i sitt natriuminnehåll, vilket kan öka riskerna för astma.

Source: Journal of the American Dietetic Association
Published online ahead of print: doi: 10.1016/j.jada.2010.10.051
Salty-Snack Eating, Television or Video-Game Viewing, and Asthma Symptoms among 10- to 12-Year-Old Children: The PANACEA Study
Authors: F. Arvaniti, K. Priftis, A. Papadimitriou, P. Yiallouros, M. Kapsokefalou, M. Anthracopoulos, and D. Panagiotakos.

www.kostkoll.se