Oxidativ stess kan påverka och försämra schizofreni

En studie med 296 kroniska schizofrena patienter och 181 friska kontrollpersoner visar att oxidativ stress kan vara inblandad i patofysiologin hos människor med schizofreni samt tillhörande problematik med kognitiv balans. Alla testpersoner erhöll undersökning av deras neuropsykologiska status (RBANS) och total plasmanivå av antioxidantstatus (TAS).

Resultaten visade att antioxidantstatus var signifikant lägre hos de som led av schizofreni, jämfört med studiens kontrollpersoner. Således kan oxidativ stress vara en intressant faktor inom patofysiologin hos människor med schizofreni.

Reference: ”Plasma total antioxidant status and cognitive impairments in schizophrenia,” Zhang XY, Chen DC, et al, Schizophr Res, 2012 May 1; [Epub ahead of print]. (Address: Xiang Yang Zhang, Menninger Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA. E-mail: xyzhang@bcm.edu ).

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu