Nytt engelskt lagförslag gällande märkning av nanoteknik och nanomaterial

En åtgärd att tvinga företag inom livsmedels-och förpackningsindustrin att lämna uppgifter om nanoteknik och forskning till en nationell databas, kan vara lösningen för att erhålla all information om nanoteknikens användningsområden, detta enligt ett nytt engelskt förslag.

Den brittiska regeringen baserar förslaget på en färsk rapport från House of Lords. Rapporten visade att industrin kan vänta sig ett rejält bakslag om de fortsätter att med ovilja, lämna ut uppgifter om sin forskning kring nanoteknik.


Rapporten som publicerades av ”Science and Technology Committee” i januari 2010, var mycket kritisk till livsmedels- och förpackningsindustrins brist på insyn i användandet av nanoteknik och nanomaterial. Food Standards Agency välkomnade förslaget om att samla in information från nanoteknikföretag, medan regeringen varnade företagen och bad dem att vara försiktiga när de lämnar ut känslig information, även om det är till ett ministerium.


Regeringen varnade för att ett sådant stort steg skulle kunna innebära en migration av den nanotekniska forskningen även till andra länder, där denna form av skyldighet ej kommer att föreligga. De menade att det kan komma att fungera avskräckande för företag och laboratoriersom idag tillhandahåller forskning och utveckling i Storbritannien. Riksdagsmännen medgav även att det sannolikt krävs en lag för att åtgärden skall vara genomförbar.

Källa: http://www.foodproductiondaily.com

Läs mer på mina kost- och motionssajter:

www.kostkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat,info
www.detoxa.nu
www.gravidkost.se
www.rawfood-kost.se
www.kosttipset.se
www.receptkoll.se
www.ayurveda-guiden.net
www.picknick-tips.info
www.motionstipset.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.elitkoll.se
www.familjetipset.se
www.lektipset.se
www.zarahssida.se
www.zarahoberg.se