Nya studier: Högt blodtryck, astma och artrit kan motverkas med vanligt vatten!

Jag har tidigare skrivit om vikten av att rena kroppen med vatten och faktum är att många sjukdomar helt skulle kunna förebyggas och symtomminskas (eller botas om jag nu ska riskera elaka påhopp som vanligt… *ler*…)

Vatten rensar hela systemet på gifter och då främst i njurarna och levern. Förutom det, så är även fett en viktig reningsmöjlighet eftersom det binder upp och för ut tungmetaller i kroppen.

Förr i tiden hade vårt vatten ett PH-värde på 8.4, vilket gjorde att det automatiskt basade upp våra kroppar och vårt PH-värde. Idag innebär våra reningsprocesser att vattnet istället hamnar på ett neutralt värde på PH 7. Det är med anledning av det, som vi inte längre längtar efter vatten när vi är törstiga, utan istället väljer bort det gör annan dryck.

Det bör även tilläggas att salter i vattnet inte alls är farligt, då det är natrium i salt som är ohälsosamt, inte själva saltet (… läs tidigare inlägg om havssalt och bergssalt…)

Om man tänker till lite och hänvisar till naturen, så inser man att vatten är oerhört viktigt eftersom allt faktiskt dör utan vatten och förgiftas/slammar igen vid för lågt PH (… tex i en sur sjö …)

Visste du tex att en kropp som har vätskebrist kan spara vatten i kroppen genom att minska mängden blod upp till en halv liter. Detta innebär att blodkärlen dras samman och därmed får ett ökat tryck. En jämförelse med detta kan vara skillnaden mellan att suga ur ettväldigt smalt sugrör, jämfört med ett bredare sugrör. Det blir oerhört mycket högre tryck i ett sugrör som är smalare och som alltså kan jämföras med ett ihopdraget blodkärl. Så enkelt bildas alltså ett högt blodtryck, som enklast motverkas med ökad vattentillförsel istället för onödig medicinering.  

Kan det vara så enkelt, tänker du nu?


Och ja…  svårare än så är det inte, så våra kroppar är enkla att hanskas med om man är insatt i natur- och miljöfrågor. Det är istället vi människor som rör till det och förvärrar genom att undertrycka våra egna system. Ett bra exempel är kolestrol som är nödvändiga för immunförsvarets tillverkning av vita blodkroppar. Utan kolestrol, så bildas således inga vita blodkroppar och inte heller ett fullgott immunförsvar. Samma sak syns i relationerna mellan tarmen och autoimmuna sjukdomar. Många läkare hävdar att tarmen inte har med övriga kroppen att göra, när det i själva verket finns forskning som visar att HELA 80% av kroppens sjukdomar härstammar från tarmen och det näringsupptag som sker där. 

Tillsammans med uttorkning som ökar trycket i kroppen, minskar organens förmåga för rening och gör cellerna uttorkade, så är vattnet en av de viktigaste åtgärderna som bör sättas in INNAN medicinering.  För hur många läkare undersöker vad deras patienter dricker och vilken vätskenivå de ligger på?
  
Läs mer om följande:

– Varför de flesta människor är kroniskt uttorkade och lider av symptom.
– Av uttorkning som är märkta ”sjukdomar”
– Vilka ingredienser i läsk som bryter ned kroppens vattenreserver.
– Varför törst inte är en tillförlitlig indikator på uttorkning.
– Varför kroppen producerar kolesterol och hur vattnet håller den i balans.
– Hur uttorkning hämmar våra mentala funktioner.
– Varför vissa organisationer vill undanhålla alternativ hälsa?
– Hur brist på vatten orsakar depression.
– Varför populära drycker inte är ett hälsosamt substitut för vatten.
– Hur uttorkning orsakar kärlsystemet drar ihop sig, vilket leder till hypertoni.
– Hur man känner igen de tecken som tyder på att kroppen har börjat torka ut.
– Varför och hur vattnet kan vara effektivt vid behandling av smärta och inflammation.

Http://www.NaturalNews.com/Report_water_cure_0.html

Läs mer om vatten, kolestrol och salter på: www.kostkoll.se