Ny studie: Miljögiftet Nonylfenol finns i konventionellt odlade grönsaker och frukt!

De människor som äter mycket frukt och grönt kan få i sig extra mycket av det hormonstörande ämnet nonylfenol. En nyligen utförd studie från Naturvårdsverket visde att nonylfenol fanns i nyblivna mödrars blod. Kvinnorna fick även svara på frågor gällande deras kosthållning och utifrån detta, drogs sedan slutsatsen att frukt och grönt är en trolig källa för just nonylfenol. Med konventionell odling menas odling som ej är ekologisk. Inom KRAV-märkning har man börjat att tumma på reglerna eftersom det finns så stor efterfrågan på flera av de råvaror som är ekologiska. Genom dessa undantag, så är inte deras rekommendationer lika trovärdiga och kan gott och väl innehålla kemikalier.


Nonylfenol är en industrikemikalie och ett miljögift som misstänks påverka fortplantningen och orsaka fosterskador.

– Den möjliga förklaringen kan vara att nonylfenolsubstanser har använts som emulgeringsmedel i bekämpningsmedel, samt att det har skett okontrollerad slamspridning innehållande höga halter nonylfenol på åkrarna i länder som exporterar frukt och grönt till Sverige, säger Anders Glynn på Livsmedelsverket i ett mejl till Miljöaktuellt.


I Sverige förekommer nonylfenol i det slam som sprids på våra åkrar och att ämnet hamnar i vårt avloppsslam beror främst på att färg, lim, avfettningsmedel, rengöringsmedel och smörjmedel spolas ut via avloppet. Nonylfenol kan även spridas på åkrarna som ingrediens i bekämpningsmedel. Detta håller på att fasas bort inom EU, och medel med nonylfenol får inte säljas efter sista december 2009 men får användas året ut. Inom bekämpningsmedel, används nonylfenol för att beta sockerbetsfrön innan sådd.

För att undvika Nonylfenol, så är det alltid bra att välja KRAV-märkta grönsaker, frukter, bär, sädesslag och allt som odlats på svenska och utländska odlingsmarker. Missa inte heller att djuren behöver beta från de marker som ej har bekämpningsmedel, så även där kan du undvika Nonylfenol genom att äta ekologiskt kött eller ekologiska mjölkprodukter. Istället för att välja grönsaker och frukt från andra länder, även om de är godkända av KRAV, så är det en bra ide att äta säsongsrelaterat och ej av de livsmedel/råvaror som inte hör säsongen till. Handla gärna hos en gård i din närhet, där du kan vara säker på att odlingen är utan bekämpningsmedel och att markerna är fria från slam.

www.ekologisk-mat.info
www.ekologiskaval.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.kostkoll.se
www.friskabarn.se
www.piggabarn.se
www.gravidkost.se