Ny indikator kan förebygga och förhindra hjärtinfarkt

En ny avhandling från Sahlgrenska akademin visar på en viktig och tidigare okänd indikator för hjärtinfarkt. Den visar att halskärlens rörelser avslöjar riskerna för hjärtinfarkt. Detta innebär att man kan studera blodkärlen på halsen mer ingående tack vare ny teknik och på så sätt komma fram till riskgrupper för kranskärlsjukdom redan i tidigt skede.


Åderförkalkning i människans kranskärl innebär en stor risk för hjärtsjuklighet, varvid indikatorer för riskfaktorer blir oerhört viktiga. Den nya tekniken innebär att man studerar hur blodkärlen vidgar sig när hjärtat slår, för att på så sätt följa den rörelse som följer i blodkärlets riktning (longitudinella kärlsrörligheten, tLoD).


I avhandlingen tillämpades en avancerad bildanalysteknik, med hjälp av vanliga kliniska ultraljudsbilder. Metoden har hittills tillämpats på cirka 500 patienter med misstänkt kranskärlssjukdom samt på friska frivilliga försökspersoner.


Resultatet visade att de patienter som hade sämre rörlighet i halskärlens längsriktning också hade mer omfattande åderförkalkning i sina halskärl, sämre hjärtfunktion och större benägenhet för att drabbas av syrebrist i hjärtat.


En uppföljningstudie visar att denna nya riskmarkör kan förutsäga riskerna för framtida hjärt- och kärlsjukdomar. Tidigare metoder undersöker kärlens väggtjocklek för att identifiera åderförkalkningssjukdom, vilket är en mindre lätt indikator i det förebyggande arbetet.

Källa: Newsdesk

www.friskabarn.se