Ny forskning visar att avgaser kan rubba hjärtrytmen

Ny britisk forskning visar att avgaser, redan i små doser, kan orsaka störningar i hjärtrytmen och på så sätt skapa livshotande skador i kroppen. Dessa nivåer kan jämföras med nivåer i större städer, och enligt forskarna så klarar inte hjärtat att återställa sig helt efter varje hjärtslag när kroppen påverkas av avgaser. Tidigare har jag skrivit en del om hur viktigt det är att hjärtat har både sympatiskt och parasympatiskt påslag (av och på-knapp). Om detta inte sker, och hjärtat hela tiden är PÅ, så kommer det att slitas ut och ha väldigt hög belastning. Vi har alltid ett påslag från parasympatiska nervsystemet, så att hjärtat vilar vart tionde slag.  
 
I dagsläget kan denna forskning innefatta både tobaktsrök och avgaser, eftersom båda dessa innehåller kolmonoxid. Även passiv rökning skulle kunna orsaka dessa problem i hjärtat. Vid större påverkan från kolmonoxid, så riskerar vi kvävning och att hjärtat helt slutar fungera som det ska. Studien är utförd av universitetet i Leeds, och visar att även små doser av kolmonoxid gör att våra natriumkanaler är öppna längre, och det är dessa kanaler som styr hjärtats rytm. Således sätts hjärtrytmen ur balans, dvs arytmi.

Då hjärtat och lungorna samarbetar, så kommer även andningen att påverkas negativt. Om andningen redan är dålig, så är problemet sannolikt ännu större. Lunga och hjärta samarbetar på så vis, att när lungorna utvidgas, så drar hjärtat ihop sig och tvärtom. Om rytmen inte fungerar i hjärtat, så sker samma problem i lungregionen. 

Källa: BBC

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu