Nätverka och ompräga dina invanda system

Idag har NLP Mastern berört ännu en av mina allra starkaste intressen, dvs system. Min fascination grundar sig egentligen både i vetskapen om system och den delaktighet vi alla har inom dessa MEN även hur du skapar nya system och bryter de system som är för svaga i sin energitillförsel.

Min reflektion kring detta är främst vikten av att ingå i MÅNGA system som skapar energiflöden och utvecklingspotential. De system som tar stor negativ plats övergår lätt i en form av känslomässigt beroende och får därmed mindre flexibilitet, styrka i människans indivdualism.

Ni ser och hör mig ofta debattera kring de stora systemens påverkan på drivkraft, kreativitet och framåtanda. Detta ser vi hos barn som startar skolan, från att ha vistats i ett flexibelt men ofta skyddat system. Helt plötsligt kan många barn tappa delar av sin fantasi, detta på grund av skolans stora systemtänk.  Skolans system kan även installera mindre gynnsamma system såsom mindre vårdat språk och/eller systemgränser som yttrar sig i mobbing.  

I det vuxna livet omnämns system ofta som nätverkande, oavsett om det gäller system med vänner, kollegor eller i större sammanhang. En av de viktigaste ingrediensen som jag har uppmärksammat, är förmågan att se EXAKT VEM som är den drivande kraften i varje system. Den som är den starka länken i varje system, är också den som bör fungera som  DIN kontakt. Genom att kontakta eller underhålla rätt kontakt i varje system, spar du tid och energi.


Många tänker tvärtom och kontaktar den som först dyker upp i tankarna MEN fråga dig själv OM denna person är den som håller samman just detta sammanhang. Om det är det, så kommer denna person att fungera som en länk även till de andra, både utifrån information och energiflöde. Öva dig på att kartlägga dina kontakter och titta på de gemensamma nämnare som finns.

När du möter nya människor, så tänk på att även de ingår i stora och många system och även om du är mindre intresserad av just deras karta, så kanske de i sin tur sitter på system som är perfekta för det du gör. HÄR mina vänner kommer… 

10 tips för att uppmärksamma, bygga och förbättra dina system

1. Skriv ner de system som du kan se att du, dina närmaste vänner och din familj ingår i. Räkna gärna för att skapa känslan av hur många som påverkar er dagliga ruljans. Tänk på att ALLA som påverkar är relevanta, dvs allt från skolfröken, svärmor och postkillen till snabbköpskassörskan, de som ni träffar ofta eller de som ni träffar mer sällan.

2. Uppmärksamma och skriv ner VILKA system du i dagsläget vill ingå i? Var noga med att ange specifika system som är intressanta och VARFÖR?

3. VEM och/eller VILKA ingår i dessa och har en central roll för systemets kommikationsflöden? 

4. Målformulera dig inför varje forum, för att snabbt ge enkel och kraftfull information till nya kontakter. OM du svävar ut, så är målfokuseringen för vag, och behöver preciseras för att stärkas.

5. Var ALLTID noga med att öva in din hisspresentation (30 sek) där ditt mål skall ingå på ett tydligt vis.

6. Förstrukturera genom att ha nära tillhands till penna och visitkort. Detta för att enkelt ha möjlighet till att lämna ifrån dig visitkort och/eller skriva ner den andra personens kontaktuppgifter.

7. Skriv genast ner VILKET system som denna person ingår i ELLER kan komma att ingå i, för att lättare låta ditt omedvetna koppla samman den nya kontakten med tidigare systemkontakter.

8. Återkoppla ALLTID via mail eller telefon direkt efter mötet. Du vet ALDRIG vem denna personen är oavsett om du själv anser det som en mindre viktig prioritering att följa upp. 

9  Underhåll ALLTID den som är central i varje system. Se till att denna person ALLTID är uppdaterad på dina nya projekt, nya kontakter och omformulede mål. Gör detsamma åt andra håller för att ni på bästa sätt skall kunna hjälpa varandra. OM du inte når fram med din information, kartlägg systemet och omvärdera kontakterna för att finna RÄTT person.

10. Öva på förändring och nya strukturer genom att bryta de system som är negativa för dig och dina mål. OM detta är mindre lätt, förstärk de system som eventuellt kan minska det negativa systemets innebörd. Stärk din relation till dina andra vänner genom att underlätta när du lämnar en mindre hälsosam parrelation eller negativ vänskap. Du kan även förstärka dina privata hobbies o.s.v. för att på ett smidigare sätt minska styrkan i ett regerings- och/eller arbetsrelaterat system.   

Läs mer om pedagogik och teambuildning för barn och ungdom: www.elitkoll.se