Minskade luftföroreningar kan minska antalet hjärtinfarkter

Vi talar ofta om att hjärtinfarkt kommer från åderförkalkning, dvs förträngningar i våra kärl. Dessa är främst livsstilsrelaterade och uppstår när man äter för mycket härdat, industriellt fett men även från högt sockerintag som omvandlas i kroppen till LDL-kolesterol (det ”onda” kolesterolet). 

En ny studie visar dock att det kan vara mycket farligare att ta kokain än att leva ohälsosamt på andra vis, iallafall när det handlar om att få hjärtinfarkt. Enligt denna ny studie kan vanliga livsstilsfrågor som exponering för luftföroreningar vara orsaken till ökd risk för hjärtinfarkt.

Ateroskleros är den underliggande orsaken bakom de allra flesta hjärtinfarkter, såsom jag nämnt ovan. Det man ofta missar i debatten kring övervikt, åderförklakning och risker för hjärtinfarkt är att det även finns andra orsaker till att en infarkt utlöses. Forskare i Belgien har gjort en sammanställning från epidemiologiska studier som visar på andra olika utlösande faktorer. Studien publicerades nyligen i tidskriften Lancet.


Enligt beräkningar från de belgiska forskarna ser listan över de viktigaste utlösande faktorerna för hjärtinfarkt ut så här. Procentsatsen anger hur stor andel av hjärtinfarkterna som skulle undvikas om riskfaktorn helt försvann.


1. Åka bil, cykel, motorcykel eller allmänna färdmedel – 7,4 procent.
2. Fysisk utmattning – 6,2 procent.
3. Druckit alkohol – 5,0 procent
3. Druckit kaffe- 5,0 procent
5. Minskning av partiklar i luften med 30 mikrogram/kubikmeter – 4,8 procent.
6. Negativa känslor – 3,9 procent
7. Ilska – 3,1 procent
8. Nyligen ätit en ovanligt stor måltid – 2,7 procent
9. Positiva känslor – 2,4 procent.
10. Sexuell aktivitet – 2,2 procent
11. Användning av kokain – 0,9 procent.
12. Rökt marijuana – 0,8 procent
13. Luftvägsinfektioner – 0,6 procent

Källa: Dagens medicin

www.friskabarn.se
www.kostkoll.se
www.motionstipset.se