Minska ledvärk med Curamin Forte (curcumin och boswellia)

Det finns många bra tips mot ledvärk, med allt från att korrigera kortisolnivåerna (korrekta kortisolvärden är viktigt för att hantera inflammationer) och äta proteasenzymer till att använda helnyponpulver eller ändra kosten.Oavsett, så är det klokt att fråga sig varför det finns värk, då det ofta beror på inflammatoriska processer och saker i livsstilen som går att åtgärda. Vanligtvis så innebär inflammation att det finns undermåliga kortisolnivåer, vilket minskar förmågan att hålla nere inflammationer. Inflammation kan även bero på kosthållning, tarmfloran, för lite återhämtning m.m.

Ett av de mest effektiva sätt som jag arbetat med under min resa som terapeut, är boswellia, en fantastisk växt, som i många fall kan användas mot just inflammation. Boswellia i hög dos kan till och med användas istället för kortison vid inflammatoriska processer, givetvis under kontroll från kunnig terapeut. Boswellia är kanske inte så omtalad i Sverige ännu, men är otroligt värdefull och bra vid besvär.

En annan växt, eller snarare rot, som användas i många antiinflammatoriska sammanhang är gurkmeja. Problemet med många gurkmejaprodukter är att de innehåller piperin, som anses öka upptaget av curcumin, det verksamma ämnet i gurkmeja. Det är visserligen helt korrekt att upptaget förbättras upp till 2000 % mer när curcumin tas tillsammans med piperin. Det man dock behöver fråga sig är varför upptaget blir så enormt mycket bättre. Anledningen till att piperin ökar upptaget av curcumin och olika näringsämnen, är att det hämmar leverns nedbrytning/metylering och på så vis bidrar till långsammare nedbrytning. Detta innebär att man inte bara behåller curcumin längre i kroppen, utan även alla de gifter som ska rensas ut. Man hämmar alltså leverns kapacitet vilket i långa loppet inte alls är bra. Såsom jag ser det, så ska man alltså aldrig använda gurkmejatillskott som innehåller piperin.

Ett annat, mycket bättre alternativ, är att använda en kombination av gurkmeja och boswellia, då dessa två har en mycket fin synergieffekt och samtidigt arbetar fint för att motverka inflammation. Ett tips är att använda curaMIN Forte, en produkt med både boswellia och curcumin, och helt utan piperin eller tillsatser. curaMIN har blivit en storsäljare då den hjälper många, helt utan biverkningar. Alltså väl värd att prova! Om du misstänker att dina besvär är relaterade till stress och utmattning, så är det klokt att mäta dina värden på kortisol (via labrixtest) samt kombinera curaMIN med KSM66. KSM66 innehåller ashwaganda, en ayurvedisk ört och adaptogen som har en normaliserande effekt på kortisolnivåerna.

Biotillgänglighet curcumin:

Den låga biotillgängligheten hos renframställt curcumin beror på att kroppen upplever ämnet som ”främmande” och att kroppen instinktivt försöker skydda sig genom att utsöndra ämnet via kroppens avföring eller urin.  Just detta ändamål gör att det finns ett speciellt protein (P-glycoprotein) i tarmväggarna, vars huvuduppgift är att ”kasta tillbaka” oidentifierade, främmande ämnen tillbaka ut i tarmen.
Nästa hinder är levern, där ett antal leverenzym (CYP3A4) sönderdelar det curcumin som finns kvar. Enzymernas enda uppgift är att sönderdela ”inkräktare” till vattenlösliga, overksamma metaboliter som sedan kan föras ut via urinen, Denna process omvandlas således curcumin till overksamt, vattenlösligt curcumin-glukoronid.

Med anledning av ovan nämnda process, så är det endast mindre mängd av curcuminet som når blodet och därmed också cellerna.  Arjuna, det företag som står bakom BCM95, har löst detta problem genom att återföra de eteriska oljor som försvinner vid extraktionen. Dessa fettsyror kallas Turmeroner och gör att Curcumin känns igen av kroppen och därför upplevs som kroppsvänligt och tas upp på ett naturligt sätt. Curcumin i BCM95 sönderdelas alltså inte.

Piperin för ökat upptag av gurkmeja

Piperin verkar på flera olika sätt. Dels så hindrar det glycoproteinter i tarmen, men det hindrar även det fria, aktiva curcuminet (eller andra ämnen som upplevs som ett hot) att omvandlas till overksamt curcumin-glukoronid. I denna processen förbrukas piperin, vilket innebär att fritt curcumin som kommer tillbaka till levern efter att ha gått runt i blodbanan, metaboliseras. Piperin finns således inte kvar längre om det har förbrukats.  Med anledning av det, så ger piperin ett snabbt och högt upptag av curucmin (eller andra näringsämnen) men det stannar inte kvar länge i kroppen.  Man kan alltså säga att upptaget blir som mest 20 x högre jämfört med vanligt curcumin, men det stannar inte kvar länge i kroppen.
Problemet med piperin, om man använder det under längre tid, är att det påverkar metabolisering av läkemedel och försämrar leverns reningsförmåga. Det är också därför det bör finnas en oro för långtidseffekter med intag av piperin. Det är också piperin som är anledning till att man många gånger säger att gurkmeja interagerar med läkemedel. Detta således på grund av piperin, som minskar metaboliseringen av läkemedel på lång sikt.
Inom Ayurveda används absolut svartpeppar för att öka upptag under korta perioder men då används långpeppar, inte vanligt svartpeppar och det används inte heller inte i extraktform.