Minska högt blodtryck genom bevarande av kväveoxidkoncentrationen i dina njurar!

Forskare i Uppsala har kommit långt i utvecklingen av en ny behandling mot högt blodtryck. Metoden går ut på att bevara koncentrationen av kväveoxid i njurarna och därigenom hålla kroppens vätskevolym på lämpliga nivåer. Brist på kväveoxid i njurarna gör att kroppen samlar på sig mer vätska än nödvändigt, vilket ökar blodtrycket.
 
Substansen är L-arginin, ett förstadium till kväveoxid, och säljs i dag som kosttillskott på marknaden. En målsättning för forskarna är att testa ämnets effekt i en regelrätt klinisk studie. Flera sådana studier krävs för att på sikt kunna utveckla ett läkemedel som förstärker halten av kväveoxid i njuren.
 
Läs mer: http://www.hjart-lungfonden.se/sv/Sjukdomar/Riskfaktorer/Hogt-blodtryck/
Mer-lasning/Hogt-blodtryck-kan-sankas-genom-behandling-i-njurarna/

Källa: www.fytoterapiskolan.se