Lista över vaccinets biverkningar!!!

Allt fler är sjuka efter vaccineringen och frågan är… Vad är det för skillnad mellan ett par dagars frånvaro av influensa jämfört med samma bortfall på grund av insjuknande efter vaccinering? Jo, skillnaden är att en ”riktig” influensa ger ökat immunförsvar, kommer långsamt via de naturliga slemhinnorna och luftvägarna medan vaccinet retar och ödelägger immunförsvaret, kommer i stor kraft direkt via blodomloppet och då helt utan rensning av kroppens renande organ. Den vanliga influensan ger inte heller kvicksilver, hajleverolja och miljögifter, såsom vaccinet gör…

Detta är läkemedelsverkets egna lista över VACCINETS inrapporterade biverkningar… 

– Influensaliknande symtom
– Allergiska reaktioner
– Andnöd
– Feber
– Huvudvärk
– Domningar
– Allvarlig allergisk chock
– Nässelutslag
– Hudsvullnader
– Dödsfall
– Yrsel
– Illamående
– Buksmärtor
– Hudförändringar
– Värmesvallningar
– Lokal reaktion
– Smärta
– Temperaturstegring
– Frossa
– Högt blodtryck
– Hjärtklappning
– Kräkningar
– Smakförändringar
– Ansiktsförlamning
– Ledsmärta
– Hjärtstillestånd
– Bensmärta
– Bröstsmärtor
– Stroke
– Diarré
– Röda komplexa hudutslag
– Epilepsianfall
– Blåmärken
– Heshet
– Hosta
– Hudutslag
– Lågt blodsocker
– Klåda
– Medvetslöshet
– Lymfkörtelsvullnad
– Migrän
– Muskelsvaghet
– Muskelvärk
– Lunginflammation
– Psykisk påverkan
– Känslorubbningar
– Svimningstendens
– Svullnad i munhåla och svalg
– Synrubbningar
– Tungsvullnad
– Värk
– Ögonirritation


Fakta: Läkemedelsverket

www.kostkoll.se
www.piggabarn.se
www.ekologiskaval.se
www.vitaminochmineral.se