Lignaner (enterolakton) kan minska risk för östrogenrelaterad cancer

Lignaner har tidigare kopplats samman med östrogenrelaterade cancerformer, såsom postmenopausal bröstcancerrisk. Tidigare har studierna som bevisar lignanernas positiva inverkan varit få, men nu kommer flera studier som är seriösa och väl utförda.

Lignaner metaboliseras till enterolignans, som sedan absorberas och blir biotillgängliga för kroppen. I den nya studien medverkade 1140 postmenopausala patienter som alla led av bröstcancer, var i åldrarna 50 till 74 år och som diagnostiserats för sin cancer mellan 2002 och 2005.

Studien utfördes med hjälp av lokala befolkningsregister och dödsfall granskades av dödsattester. Information om återfall och sekundära tumörer verifierades av kliniska register och behandlande läkare.

Resultatet visade att de postmenopausal patienter med bröstcancer som hade höga serumnivåer av enterolakton hade ökad överlevnad. Detta visar att lignaner kan vara en viktig del vid behandling av östrogenrelaterade cancerformer.


Autor(en):Buck K, Vrieling A, Zaineddin AK, Becker S, Hüsing A, Kaaks R, Linseisen J, Flesch-Janys D, Chang-Claude J
Titel:Serum Enterolactone and Prognosis of Postmenopausal Breast Cancer.
Journal:J Clin Oncol. 2011 Sep 6; ; . Epub 2011 Sep 6. [Epub ahead of print]
Bezug:Katharina Buck, Alina Vrieling, Aida Karina Zaineddin, Susen Becker, Anika Hüsing, Rudolf Kaaks, and Jenny Chang-Claude, German Cancer Research Center, Heidelberg; Jakob Linseisen, Institute of Epidemiology, Helmholtz Center Munich, Neuherberg; and Dieter Flesch-Janys, Center for Experimental Medicine, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany.

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.kemikalier.eu
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.friskabarn.se
www.kostkoll.se
www.piggabarn.se
www.gravidkost.se